Amazon Web Services

Implementering av Client VPN hos Ruter

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden er sikkerheten og tiden til markedet avgjørende for å lykkes kommersielt. Ruter AS har ansvaret for…

Ruter investerer i IoT-løsning og DevOps for virksomhetskritisk MQTT-plattform

Ruter AS er et kollektivtrafikkforetak i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Det står for halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Foretaket har en…

Bokbasens CI/CD-pipeline – casestudie

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av Litteratur-Norge. Selskapet utvikler og vedlikeholder Den norske Bokdatabasen, som er den mest oppdaterte katalogen over alle…

Migrering og administrerte tjenester avlaster DevOps-teamet hos Allvit

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden har studenter over hele verden omfavnet elektronisk og digitalt innhold som en smart måte å redusere…

Migrering fra Azure til AWS og omstrukturering hos EcoOnline

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden blir virksomheter stadig utsatt for nye HMS-risikoer. Det norske selskapet EcoOnline har spesialisert seg på å…

Modernisering og databasemigrering til Aurora Serverless V2 hos EcoOnline

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden blir virksomheter stadig utsatt for nye HMS-risikoer. Det norske selskapet EcoOnline har spesialisert seg på å…

AWS Case Study: Skapte MQTT som XaaS for kollektivtrafikkselskapet Ruter

Ønsket DevOps-samarbeid av driftskritisk MQTT Avdelingen CMP (Core Mobility Platform) leverer en self service plattform på AWS. CMP gir en helhetlig tilnærming for hele Ruter…

Bokbasen – serverless infrastruktur som kode

Bokbasen lette etter driftspartner for sin nye løsning. Les hvorfor Bokbasen valgte Orange Business og AWS (Amazon Web Services) som løsning på sin digitale reise.