Amazon Web Services

Migrer og moderniser infrastrukturen din med AWS

Det finnes en rekke digitale metoder og såkalte beste praksiser, og de ulike strategiene for overgang til skyen florerer. Men hvilken er den rette for din bedrift? Orange Business samarbeider med Amazon Web Services om å hjelpe store og små bedrifter med overgangen til en skyløsning. Fordi hvert prosjekt er forskjellig, vil rådgiverne våre hjelpe dere gjennom hele prosessen fra start til mål.

Et strategisk partnerskap

Vi tilbyr unik støtte og administrerte tjenester som dekker alt fra tilkobling via vurderinger og utforming av arkitektur til distribusjon, migrering, sikkerhet og levering av nærtjenester.

Modenhetsgjennomgang og målstrategi

 • En vurdering av om kunden er moden for å flytte til skyen.
 • Kontekstualisering og evaluering av ressursene med IT-gjennomgang og kartlegging av applikasjoner.

Egnethet og migreringsstrategi

 • Finne rett migreringsstrategi for applikasjoner avhengig av viktighet.
 • Kartlegge forventede fordeler ved skytransformasjonen.

Utforming av arkitekturen

 • Sikre fullt utbytte av skyen når det gjelder ytelse og kostnader.
 • Gi råd om best mulig servermigrering og optimalisering av applikasjoner ved hjelp av AWS.

Overgang og migrering

 • Sikre en smidig overgang til AWS uansett hvilken plattform kunden kommer fra.
 • Foreslå endringer i leveringsmodellen i retning av mer automatisering og øke graden av DevOps-modenhet i systemene og organisasjonen som helhet.

Optimalisering

 • Levere en tydelig tjenestekatalog tilpasset bedriftens behov i overgangsfasen, men også rettet mot optimalisering i RUN-fasen (coaching for tjenester, anbefalinger for kostnadskutt osv.).

Våre sertifiseringer

Status

Advanced Consulting Partner

Program

Managed Services Program (Orange Business)
AWS Direct Connect Service (Delivery)
AWS Public Sector partner (Government)
AWS Public Sector Partner (Education)
AWS Solution Provider
AWS Marketplace Solution (Provider)

Sertifiseringer

Big Data, Database, Business App (Oracle, SAP, Microsoft…), HA, HPC, Security & compliance, Storage, DevOps…

+350

Sertifiseringer

certification AWS advanced consulting partner - immersion day program
certification AWS advanced consulting partner - solution provider program
certification AWS advanced consulting partner - public sector partner
certification AWS advanced consulting partner - direct connect partner
AWS certified Advanced Tier Services

Om den nye AWS-sertifiseringen

I desember 2021 ble Orange Business sertifisert som «Advanced Consulting Partner» for «Migration Competency». Den nye sertifiseringen ble lagt til på en allerede rikholdig liste over støttekvalifikasjoner for den offentlige AWS-skyen. Sertifiseringen garanterer kundene tilgang til det ypperste av ressurser, kompetanse og ekspertise når de migrerer til Amazon Web Services.

AWS kundehistorier

post-image
Implementering av Client VPN hos Ruter

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden er sikkerheten og tiden til markedet avgjørende for å lykkes kommersielt. Ruter AS har ansvaret for…

Les mer
post-image
Ruter investerer i IoT-løsning og DevOps for virksomhetskritisk MQTT-plattform

Ruter AS er et kollektivtrafikkforetak i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Det står for halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Foretaket har en…

Les mer
post-image
Bokbasens CI/CD-pipeline – casestudie

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av Litteratur-Norge. Selskapet utvikler og vedlikeholder Den norske Bokdatabasen, som er den mest oppdaterte katalogen over alle…

Les mer

Våre rådgivnings- og støttetjenester for Amazon Web Services

Starte og gjennomføre en vellykket skymigrering med AWS

Orange Business hjelper deg med overgangen til AWS og tar for seg alle de viktige etappene. Vi vurderer bedriftens skymodenhet, går gjennom infrastrukturen, utfører en mulighetsstudie og vurderer applikasjonenes egnethet for skyen før vi legger en strategi for vellykket skymigrering – med alle de fordelene det innebærer for virksomheten.

Vi analyserer selskapets strategi, omfang og behov og vurderer modenheten fra tre perspektiver (organisatorisk, teknologisk og prosessuelt). Vi legger deretter en global strategi, kartlegger fordelene ved AWS og fastsetter målsettinger i tråd med forretningsmålene:

 • Innhenting, sammenstilling, analyse og konsolidering av data om eksisterende IT-systemer (eksisterende infrastruktur, data, applikasjoner; funksjonsvisning, forretningsvisning og organisasjonsvisning) med tilhørende workshops.
 • Levering av en fullstendig studie og evaluering av infrastrukturens og applikasjonenes egnethet for AWS med tilhørende innsatsbehov for hvert trinn.
 • Dokumentasjon på hva som vil være den mest hensiktsmessige strategien for migrering og transformasjon av hver enkelt av bedriftens applikasjoner, servere og databaser til AWS.

Kjør applikasjonene på AWS med våre administrerte tjenester

Vi tar oss av driften av forretningsapplikasjonene dine fra A til Å.

 • overvåking av applikasjoner (24/7)
 • proaktivt vedlikehold og automatisk rapportering
 • forpliktelser til serviceavtale, GTI, GTR
 • portal for håndtering av forespørsler/hendelser/alarmer
 • administrasjon av eiendeler og konfigurasjoner
 • rapportering av infrastrukturkapasitet og -utnyttelse
 • endrings- og distribusjonsadministrasjon
 • tilgangssikkerhet og sikkerhetsvedlikehold
 • sikkerhetskopiering av miljøet og kapasitetsstyring
 • støtte og kundeservice 24/7
 • en fast kontaktperson (SDM eller RSC)