Privat sky

Drift av samfunnskritisk infrastruktur for Altinn

Med Orange Business som driftsleverandør har Altinn fulgt IT-evolusjonen fra maskinvare til VM-er, og er godt rigget for etablering av hybride skymiljøer (private cloud og…

Efaktor tilbyr driftssikkert IT-miljø med Orange Business

eFaktor leverer tjenester basert på e-læringsplattformen Moodle. Orange Business sørger for driftssikkert IT-miljø.

Destination Gotlands valg av sourcingpartner

Destination Gotland bestemte seg for outsourcing av drift. Det ble Orange Business, som har sørget for stabilitet og kommet med proaktive forslag.