Kubernetes

Kubernetes er et open source-system som automatiserer distribusjon, skalering og drift av containeriserte applikasjoner. Et samarbeid med Orange Business om Kubernetes innebærer at du kan eliminere mange manuelle prosesser.

Automatiser containerbaserte applikasjoner med Kubernetes

Moderne applikasjoner blir i stadig større grad bygget opp av containere. Kubernetes, også kalt K8s, grupperer disse containerne – som sammen utgjør en applikasjon – i enheter som enkelt kan håndteres. Systemet virker sammen med en rekke verktøy som brukes til utrulling, distribusjon og kjøring av containere, for eksempel CRI-O, containerd og Docker. Det gjør at du raskere kan bygge, levere og skalere containerbaserte apper, og det er allsidig, slik at du kan dra nytte av lokal, hybrid eller offentlig skyinfrastruktur.

Orange Business samarbeider med kundene for å finne ut nøyaktig hva de trenger. Vi tilbyr skreddersydde Kubernetes-løsninger som omfatter alt fra rådgivning til totalhåndtering av tjenester.

Dette vil bidra til

 • Bedre effektivitet
 • Økt produktivitet
 • Reduserte kostnader

Kubernetes-funksjoner

 • Automatisert utrulling og rollback
 • Tjenesteoppdaging (service discovery) og lastbalansering
 • Orkestrering av lagring
 • Konfigurasjonsadministrasjon og administrasjon av konfidensiell informasjon
 • Automatisk «bin packing»
 • Batchgjennomføring
 • IPv4/IPv6 dual-stack
 • Horisontal skalering
 • Selvreparasjon (self-healing)
 • Gode utvidelsesmuligheter