Whitepaper

Bygger dere skykompetanse for fremtiden?

Talentmangelen er i ferd med å bli et stort problem for bedrifter som står overfor enorme utfordringer ettersom tempoet i digital virksomhet akselererer.

Synes du skyøkonomi er vanskelig?

Det kommersielle aspektet ved skyen er avgjørende for å gjøre transformasjonen din til en suksess. Fordi skyen bruker ressurser på en annen måte, må du…

Har du tenkt gjennom de juridiske aspektene ved nettskyen?

Skyen gir brukere stor fleksibilitet. Men denne smidigheten skaper også kompleksitet. Fordi data ofte lagres på flere steder over hele verden, må bedrifter kjenne til…

Slik gjør du skyløsningen lønnsom

Skyen blir stadig mer sofistikert, og nye funksjoner blir stadig lagt til. Å forstå fordelene som skyen kan gi og de kulturelle endringene som kreves,…

Jump to lightspeed

I denne guiden forklarer vi hvordan dere kan jobbe kontinuerlig med sikkerhet, pålitelighet og effektivitet i skyinfrastrukturen og samtidig være kostnadseffektive. Vi dekker alle 6…

Skap en bærekraftig skystrategi for fremtiden

Skyen hjelper deg å innovere, samtidig så er det mange fallgruver. Å tenke hvordan du skal bruke og videreutvikle de skyløsninger på en sikker og…

Hvordan optimaliserer AWS skyen med Well-Architected Framework?

I denne guiden forklarer vi hvordan dere kan jobbe kontinuerlig med sikkerhet, pålitelighet og effektivitet i skyinfrastrukturen og samtidig være kostnadseffektive. Vi dekker alle 6…

Din komplette guide for å bygge en fremtidsrettet multicloud-strategi

Skyen spiller en sentral rolle i langsiktig lønnsomhet og bærekraft, og organisasjoner trenger en multicloud-strategi for å forbedre effektiviteten, kontrollere kostnadene og få tilgang til…