Kund

Migrering og administrerte tjenester avlaster DevOps-teamet hos Allvit

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden har studenter over hele verden omfavnet elektronisk og digitalt innhold som en smart måte å redusere…

Migrering fra Azure til AWS og omstrukturering hos EcoOnline

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden blir virksomheter stadig utsatt for nye HMS-risikoer. Det norske selskapet EcoOnline har spesialisert seg på å…

Modernisering og databasemigrering til Aurora Serverless V2 hos EcoOnline

I en stadig mer digital og raskt skiftende verden blir virksomheter stadig utsatt for nye HMS-risikoer. Det norske selskapet EcoOnline har spesialisert seg på å…