Google Cloud Platform

Bruk vår ekspertise på Google Cloud Platform (GCP) til å modernisere infrastrukturen din

Det finnes en rekke metoder, beste praksiser, strategier og modeller for overgang til en skyløsning. Men hvilken er den rette for din bedrift? Vi samarbeider med Google om å hjelpe store og små bedrifter med overgangen til en skyløsning. Fordi hvert prosjekt er unikt, er rådgiverne våre med deg hele veien fra utforming til implementering av tjenesten.

Et strategisk partnerskap

Vi tilbyr unike støttetjenester samt administrerte tjenester som dekker alt fra tilkobling via gjennomganger og evalueringer, utforming av arkitektur, distribusjon og migrering til sikkerhet og smarte ekstratjenester.

Modenhetsgjennomgang og målstrategi

 • En vurdering av om kunden er moden for å flytte til skyen.
 • Kontekstualisering og evaluering av ressursene med IT-gjennomgang og kartlegging av applikasjoner.

Egnethet og migreringsstrategi

 • Finne rett migreringsstrategi for applikasjoner avhengig av viktighet.
 • Definere forventede fordeler ved skytransformasjonen.

Utforming av arkitekturen

 • Sikre fullt utbytte av skyen når det gjelder ytelse og kostnader.
 • Gi råd om best mulig servermigrering og optimalisering av applikasjoner ved hjelp av GCP.

Overgang og migrering

 • Sikre en smidig overgang til GCP uansett hvilken plattform kunden kommer fra.
 • Foreslå endringer i leveringsmodellen i retning av mer automatisering og øke graden av DevOps-modenhet i systemene og organisasjonen som helhet.

Optimalisering

 • Levere en tydelig tjenestekatalog tilpasset bedriftens behov i overgangsfasen, men også rettet mot optimalisering i RUN-fasen (coaching for tjenester, anbefalinger for kostnadskutt osv.).

Våre sertifiseringer

Status

Premier Partner

Program

Google Cloud Certified Digital Leader
Google Associate Cloud Engineer
Google Professional Cloud Architect
Google Professional Cloud Developer
Google Professional Cloud Security Engineer
Google Professional Data Engineer

Sertifiseringer

Base de données, Big Data, Applications Business (Oracle, SAP, HA, HPC) sécurité & conformité, stockage, DevOps…

+50

Sertifiseringer

Våre rådgivnings- og støttetjenester for Google Cloud Platform

Starte og gjennomføre en vellykket skymigrering med GCP

Orange Business hjelper deg med overgangen til GCP og tar for seg alle de viktige etappene. Vi vurderer bedriftens skymodenhet, går gjennom infrastrukturen, utfører en mulighetsstudie og vurderer applikasjonenes egnethet for skyen før vi legger en strategi for vellykket skymigrering – med alle de fordelene det innebærer for virksomheten din.

Vi analyserer selskapets strategi, omfang og behov og vurderer modenheten fra tre perspektiver (organisatorisk, teknologisk og prosessuelt). Vi legger deretter en global strategi, kartlegger fordelene ved GCP og fastsetter målsettinger i tråd med forretningsmålene:

 • Innhenting, sammenstilling, analyse og konsolidering av data om eksisterende IT-systemer (infrastruktur, data, applikasjoner; funksjonsvisning, forretningsvisning og organisasjonsvisning) med tilhørende workshops.
 • Levering av en fullstendig studie og evaluering av infrastrukturens og applikasjonenes egnethet for GCP med tilhørende innsatsbehov for hvert trinn.
 • Dokumentasjon på hva som vil være den mest hensiktsmessige strategien for migrering og transformasjon av hver enkelt applikasjon, server og database til GCP.

Kjør applikasjonene på GCP med våre administrerte tjenester

Vi tar oss av driften av forretningsapplikasjonene dine fra A til Å.

 • overvåking av applikasjoner (24/7)
 • proaktivt vedlikehold og automatisk rapportering
 • forpliktelser til serviceavtale, GTI, GTR
 • portal for håndtering av forespørsler/hendelser/alarmer
 • håndtering av eiendeler og konfigurasjoner
 • rapportering av infrastrukturkapasitet og -utnyttelse
 • endrings- og distribusjonsadministrasjon
 • tilgangssikkerhet og sikkerhetsvedlikehold
 • sikkerhetskopiering av miljøet og kapasitetsstyring
 • støtte og kundeservice 24/7
 • en fast kontaktperson (SDM eller RSC)