Workspace as a Service

Pandemin har visat oss hur viktig den digitala arbetsplatsen är för att verksamheten ska fungera. Dina medarbetare måste kunna jobba när som helst och var som helst. Med hybridarbete är det ännu viktigare än tidigare att säkerställa kontinuiteten i dina IT-processer och se till att data och applikationer alltid är tillgängliga och åtkomliga. Som din partner inom managerade tjänster finns vi här för att hjälpa dig.

Dra nytta av våra workspace-tjänster

Fokus på kärnverksamheten

Behöver du fokusera mer på kärnverksamheten? Vill du hellre använda dina egna resurser till innovation eller till att stödja dina affärsprocesser? Genom att samarbeta med en partner inom managerade tjänster frigör du tid för era interna resurser och skapar samtidigt en framtidssäker IT-infrastruktur som garanterar tillgänglighet, prestanda och hög kvalitet.

Ständig Innovation

Innovation är av stor betydelse för att kontinuerligt anpassa digitala arbetsplatser efter organisationens dynamik. Innovation kan användas för att spara kostnader, förbättra användarnöjdheten, öka produktiviteten eller för att öka reaktionshastigheten i organisationen när affärsbehoven förändras. Inom alla våra tjänsteavtal är ständig innovation en bärande pelare.

Support dygnet runt

Är det viktigt att din IT-miljö är i drift dygnet runt? Hos Orange Business har du tillgång till erfarna Workspace-experter dygnet runt. Vi kan åtgärda din digitala arbetsyta när som helst på dygnet.

Bästa medarbetarupplevelsen

Vi erbjuder managerade tjänster för din arbetsyta med en optimal medarbetarupplevelse i fokus. Oavsett om det handlar om att designa en digital arbetsplats eller ta hand om arbetsytan efter implementering, sätter vi dina medarbetare i första rummet genom att ständigt se till att arbetsytan fortfarande uppfyller deras behov och ger bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Det är därför du bör se över din digitala arbetsyta

Äldre workspace-lösningar

 • Svårhanterliga
 • Dyra
 • Osmidiga
 • Otillräckligt stöd för hybridarbete
 • Går inte att anpassa efter föränderliga marknadsförhållanden
 • Dålig medarbetarupplevelse

Vår arbetsyta som en tjänst

 • Boosta verksamhetens samarbete och produktivitet när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst
 • Ge säker åtkomst till företagets applikationer och data
 • En enkel, anpassad och enhetlig upplevelse för dina medarbetare på alla typer av enheter
 • Säkerställer arbetsytans bästa möjliga digitala prestanda
 • Plattformsuppdateringar, underhåll och säkerhetsuppdateringar utförs i bakgrunden
 • Flexibel att ändra när företaget förändras
 • Betala-per-användning-basis
 • Fokus på ständig innovation och förenklad IT

Hjälper dig att definiera, introducera och hantera din digitala arbetsyta

Orange Business är redo att hjälpa dig. Vi har bred erfarenhet inom olika tekniker och branscher. Vi kan vägleda dig när du ska definiera en strategi för digitala arbetsplatser, hjälpa dig att implementera digitala lösningar och introducera dig till våra Workspace-tjänster.