Rätt migrationsstrategi är nyckeln till att få ut det bästa ur molnet


Ett smart tillvägagångssätt säkerställer att du kan påskynda innovation, öka effektiviteten och bygga en konkurrensfördel. Även om den här typen av övergång till molnet bara är möjlig om du förstår din befintliga IT-arkitektur och de bästa metoderna kring migrering och distribution av moln.

Orange Business utforskar tillsammans med AWS de vanliga tillvägagångssätten för molnmigrering som hjälper dig att börja planera en framgångsrik migration och visar dig hur du kan undvika de fallgropar som många organisationer möter när de börjar sin molnresa.

Ladda hem här