Välj en välbalanserad väg till molnet

– Ta del av molnexperternas tips och lärdomar för att skapa en hållbar plan och flytta rätt data vid rätt tillfälle.

Jag önskar råd från experten

Var befinner ni er på molnresan? Testa här!

I och med den snabba utvecklingen av molnlösningar är kontinuerliga förbättringar ofta nödvändiga. Testa dig själv och ta reda på var din organisation befinner sig inom områden som säkerhet, kostnad, operationell excellens, tillförlitlighet, prestanda och hållbarhet.

I slutet av självutvärderingen får du tips på vad du bör göra för att ha en uppdaterad molnmiljö och en modern molnarkitektur.

Gör testen här

Många fördelar att vinna med hjälp av rätt expertis

Att satsa på molntjänster och anamma en ”Cloud-first”-strategi är idag vanligt när företag önskar transformera sin verksamhet och vinna konkurrensfördelar. Molnet har blivit den primära acceleratorn för innovation när organisationer vill automatisera verksamheten, skapa positiva kundupplevelser och snabbt kunna lansera nya produkter och tjänster. Men för att vinna de stora fördelarna och behålla kontrollen måste man ha en genomtänkt plan för sin molnresa. Det gäller både VAD man flyttar och NÄR i tid flytten sker.

Orange Business är en erfaren partner som använder molnteknik och molntjänster som en möjliggörare för att stödja din transformationsresa. Läs om ett praktiskt exempel på hur vi hjälpte en kund som tidigt påbörjade sin molnresa, att göra förbättringar och få bättre kontroll över kostnader, drift och säkerhet.

Läs mer

Har du tänkt på det här?

För att kunna vinna stora fördelar och verkligen dra nytta av molntjänster finns det en rad nyckelfrågor att ta hänsyn till. Att sätta rätt molnstrategi och ställa dessa frågor i förväg hjälper dig att lyckas. Vi ger dig exempel på insikter och frågeställningar som hjälper dig på vägen.

Skapa en projektplan för molnekonomi  

Att få hela företaget att känna ansvar för implementeringen och ha kontroll på rörliga molnkostnader är en av nycklarna till framgång när man flyttar till molnet.

 • FinOps är ett kraftfullt ramverk för att kontrollera rörliga molnkostnader och fördela ansvar mellan företagets olika funktioner. Det handlar inte bara om att spara pengar; det kommer också att bidra till att driva affärsvärde och innovation.
 • För att hjälpa dig att skapa ett framgångsrikt FinOps-ramverk, ladda ner den här broschyren där vi har sammanställt elva viktiga punkter som du bör tänka på.
 • Orange Business kan erbjuda både en engångsutvärdering av FinOps och en fullständigt managerad FinOps-tjänst. Läs mer i broschyren eller hör av dig till oss för mer information.
Läs mer

Mer värde från molnet   

Att skapa värde för verksamheten har aldrig varit viktigare. Molnet har en enorm potential för företag när det gäller effektivitet, innovation och nya intäktsströmmar. Men många företag har bara utnyttjat en liten del av de möjligheter som molnet har att erbjuda.

I den här broschyren går vi igenom:

 • Molntransformationens tre faser
 • Molnet som en del av affärsstrategin
 • Använda applikationstransformation för att driva tillväxt
 • Skapa ett ”Cloud center of excellens” som bygger kunskap och samlar erfarenheter
 • Skapa en bro mellan IT-drift och utveckling
 • Fem steg för att säkerställa värde i molnet
Läs mer

Bygg molnkompetens för framtiden  

Alla företag och organisationer – stora som små – flyttar delar eller hela sin verksamhet till molnet. Men tyvärr råder det brist på expertis och utan molnkompetens är det svårt att uppnå sina mål och leverera enligt affärsplanen.

I den här broschyren pratar vi om hur man kan tillämpa en tre-stegs-strategi för att utveckla molnkompetenser: utbilda, understödja och stärka. Dessutom tar vi dig genom fem steg för att säkerställa att molnfärdigheterna inte minskar. Slutligen beskriver vi hur Orange Business kan hjälpa dig att utbilda, understödja och slutligen stärka ditt molnteam så det blir självgående, vilket ökar snabbheten i leveransen och driver innovation. Detta görs genom att bidra med ny kunskap, nya processer och tankesätt i moduler anpassade efter kundens behov.

Läs mer

Juridiska problem kring molnet

Företag inom flera branscher ser säkerheten för konfidentiella data i det offentliga molnet som en betydande risk. Regler angående cloud computing är inte standardiserade och faller inte under en enda juridisk jurisdiktion. I stället står företag inför en uppsjö av ständigt föränderliga lagar som varierar mellan regioner.

I den här broschyren diskuterar vi:

 • De fyra stora riskerna som associeras med molnet 
 • Fem steg för att begränsa riskerna med molnet
 • Varför välja Orange Business för att minska regulatoriska risker i molnet
Läs mer

Mer intressant läsning

Hur löser man bristen på molnkunskap?

Företag runt om i världen kämpar för att hitta personer med expertis
inom molnteknologi. En betrodd molnpartner kan underlätta
kunskapsöverföring och hjälpa till med kompetensutveckling.

Läs mer

Juridiska aspekter av att flytta till molnet

Att flytta din data till molnet kan verka som ett enkelt beslut, men man
får inte glömma bort att ta hänsyn till vissa juridiska krav och efterlevnadskrav.
Utveckla en plan för molnriskhantering och definiera metoder för att undvika
problem med regelefterlevnad.

Läs mer

Hur man bygger en Multicloud-strategi

I e-boken ”All things cloud” får du flera tips på hur man bör tänka för att implementera en flexibel och balanserad molnresa. Läs om;

 • Förståelse för den egna organisationens mognadsgrad – vart befinner ni er idag och vart vill ni nå?
 • Fördelarna med Multicloud
 • Fem aspekter att ta hänsyn till när ni bygger er molnstrategi
 • Sex råd för att behålla flexibilitet för framtiden
 • Vad innebär ”cloud-native”?
 • Sju tips för hur man ska tänka runt säkerhet
Ladda ner