SBAB ökar digitaliseringstakten med Orange

SBAB har haft ett partnerskap med Orange sedan 2014. Nu förlängs avtalet och Orange fortsätter leverera drifttjänster till SBAB i minst tre år till. Hög driftstabilitet, stor säkerhetsmedvetenhet och proaktivitet anges som framgångsfaktorer för partnerskapet.

Med på digitaliseringsresan

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige.

De senaste årens allt snabbare förändringstakt har gjort det ännu viktigare för SBAB att digitalisera flöden och processer i syfte att kunna leverera ett högt kundvärde genom effektiva och innovativa tjänster inom boende och boendeekonomi.

För att leverera så bra nytta som möjligt till våra kunder är det viktigt att vi samarbetar med professionella leverantörer som underlättar vår snabba förändringstakt. Orange Business Services experter är kunniga och vi värdesätter deras innovativa och proaktiva arbetssätt, säger Marko Ivanic som är CTO på SBAB och fortsätter:

Samarbetet har genom åren kännetecknats av hög driftstabilitet kombinerat med ett innovativt arbetssätt vilket gjort att Orange Business Services åtagande har växt. Vi ser nu fram emot ytterligare tre års samarbete.

Proaktivt och dedikerat säkerhetsteam

Sara Murby Forste, VD Orange Business Services Sverige, gläds mycket åt att SBAB nu väljer att fortsätta samarbetet med Orange Business Services.

Det är ett bevis för att vi lyckas leverera affärsnytta. Vårt mål är att arbeta som kundens förlängda arm och ta hand om den dagliga driften så att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Att SBAB nu väljer fortsätta sin resa med oss är ett bevis på att vi lyckats leverera en stabil tjänst som har ett stort värde.

Inom bank- och finanssektorn är säkerhet och hög tillgänglighet avgörande för kundupplevelse och lojalitet. SBAB är en kund med mycket höga krav på tillgänglighet och säkerhet vilket Orange Business Services väl möter.

Vi upplever att Orange Business Services har ett attraktivt tjänsteutbud som möter våra behov och ett engagerat kundteam som möjliggör en hög och säker förändringstakt i den dagliga IT-driften säger Marko Ivanic.

Marko Ivanic framhåller även att Orange Business Services förhandlingsteam under ledning av Håkan Palmbäck uppskattas för deras engagemang och vilja att etablera ett modernt och framtidssäkert avtal.

Kundcase

Orange utökar affär med SBAB

IT-driftleverantören Orange Business Services utökar sitt samarbete med SBAB när banken intensifierar sin satsning på infrastrukturtjänster med extremt hög säkerhet. Det innebär bland annat att Orange Business Services hjälper SBAB att effektivt leverera snabba och innovativa tjänster baserade på en infrastruktur med hög tillgänglighet och säkerhet.

Det utökade samarbetet med Orange Business Services ligger i linje med vårt mål att leverera Sveriges bästa bolån, säger Marko Ivanic, chef för drift, infrastruktur och support på SBAB. För att kunna göra det krävs att vår IT-infrastruktur är utformad så att vi ständigt kan utveckla innovativa tjänster med bibehållen säkerhet och tillgänglighet. Orange Business Services experter är skickliga på det och dessutom gillar vi deras sätt att arbeta med oss som en partner snarare som en traditionell leverantör.

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten.

SBAB vill bygga långsiktiga kundrelationer genom värdefulla tjänster som möjliggör och underlättar i livets alla boendefaser. Med våra tjänster i Booli, Hittamäklare, Boappa och SBAB vill vi skapa Sveriges bästa kundupplevelse inom ekosystemet boende och boendeekonomi.

SBAB vill bygga långsiktiga kundrelationer genom värdefulla tjänster som möjliggör och underlättar i livets alla boendefaser. Med våra tjänster i Booli, Hittamäklare, Boappa och SBAB vill vi skapa Sveriges bästa kundupplevelse inom ekosystemet boende och boendeekonomi.