ISG Positionerar Orange Business som Nordisk Ledare inom Publika

Orange Business styrkor enligt ISG:

  • Multicloud tjänster: Orange Business tillhandahåller tjänster och verktyg för multicloud med fullstack övervakning och hantering av multicloud workloads. Detta ger Orange Business kunder möjlighet att hantera sin arbetsbelastning på ett integrerat sätt.
  • Agilt arbetssätt med hyperscalers: Orange Business använder agila arbetsprocesser som bidrar till kostnadsoptimering i molnet och hjälper kunderna med leverantörsagnostiska, lösningar för AWS, Google Cloud och Microsoft Azure på ett sömlöst och automatiserat sätt.
  • Stor kundbas i norden: Tack vare tillgången till Orange Business Service stora kundbas inom hybrid-cloud anses Orange Business kunna erbjuda en bred portfölj med produkter och tjänster i världsklass.