Vårt samhällsansvar – Framtiden tillhör hållbara företag

Alla vi på Orange Business har en djup övertygelse om att teknologiska framsteg per definition måste vara till nytta för människor, samhället och planeten. Vårt uppdrag är att skapa IT-tjänster, men oavsett typ av verksamhet tror vi att hållbara organisationer kommer att vara mest framgångsrika i framtiden.

Det kan man tycka är självklart men vår planet belastas av icke-hållbara aktiviteter. Desto viktigare att alltid tänka hållbarhet och ta samhällsansvar. Att säkerställa att etiska och samhällsansvariga aktiviteter går hand i hand med strategier som proaktivt hanterar klimatförändringar och tar hand om miljön. Företag som inte stöder detta kommer så småningom att tvingas ta sitt ansvar och ändra riktning.

Hur kan individer, företag och koncerner agera hållbart? Hos Orange Business kommer vi att fortsätta agera lokalt och tänka globalt, fastställa tydliga målkriterier, mäta våra prestationer och kämpa för förbättringar.

Samarbete och att dela erfarenheter är avgörande. Därför omfamnar Orange Business insikter som återfinns i internationella deklarationer om mänskliga rättigheter och lagar. Sättet vi bedriver vår verksamhet stöder en vision om etisk och ansvarsfull digital teknologi. Vi kommer alltid att följa gällande lagstiftning och agera på ett etiskt, grönt och samhällsansvarigt sätt.

Stöder FN-initiativ

Vår verksamhet bedrivs i enlighet med FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter, och vi arbetar för att implementera de 17 hållbarhetsmålen från FN som berör vår affärsstrategi.

Strategiplan – Engage 2025

Orange Business har en tydlig åtagande när det gäller våra kunders miljöfrågor och behov av hållbar tillväxt. Detta är kärnan i vår strategiplan Engage 2025. Detta program fokuserar på nyckelområden som har störst påverkan på vår och våra kunders koldioxidavtryck.

 • Datacenter
 • Energianvändning
 • Återvinning

Etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer (“Group Code of Ethics”) fastställer hur vi ska agera som företag och hur våra anställda ska bete sig. På samma sätt förväntar vi oss att våra leverantörer bidrar med hållbara processer som bygger på höga etiska standarder och hög integritet. Helt i linje med våra etiska riktlinjer för leverantörer (“Supplier Code of Conduct”).

Etiskt ansvar och anti-korruptionspolitik

Vi åtar oss att bedriva verksamheten på ett transparent och integritetsfullt sätt i enlighet med Group Code of Ethics. Det beskrivs mer ingående i vår Anti-Corruption Policy. Orange Business-gruppen har nolltolerans mot korruption oavsett typ av verksamhet. Vi vill ha inköpsavtal som inkluderar klausuler om samhällsansvar (CSR = Corporate Social Responsibility).

Orange Business´bidrag till FNs 2030-agenda för hållbar utveckling

 • Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.
 • Ensure sustainable consumption and production patterns.
 • Promote peaceful and inclusive societies.
 • Reduce inequality within and among countries.
 • Take urgent action to combat climate change and its impacts.
 • Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Socialt ansvar

I Orange Business värdesätter vi internationella deklarationer om mänskliga rättigheter och lagar. Tillgång till teknologi kan förbättra liv och samhällen. Vår vision är att vara en ledande aktör inom vår bransch när det gäller att leverera miljöinriktade och socialt ansvarstagande IT-tjänster.

Visionen är utvecklad med utgångspunkt i ISO 26000:2020-riktlinjer för socialt ansvar. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett etiskt och transparent sätt som bidrar till välfärd och en sund samhällsutveckling.

Mångfald och jämställdhet

Vi tror att mångfald och jämställdhet på alla nivåer i företaget är kraftfulla etiska drivkrafter för att nå goda ekonomiska resultat och hög medarbetarnöjdhet. Ett av våra fokusområden är att anställa fler kvinnor inom tekniska och digitala områden där de för närvarande är underrepresenterade.

Fram till 2025 strävar vi efter att uppnå:

 • En kvinnlig andel medarbetare på 25 % inom tekniska och digitala områden.
 • En kvinnlig andel chefer på 25 % inom ledarskap.
 • Lika lön för lika arbete.
 • Arbetar för neurologisk mångfald (neurodiversity) i team och lärande.

Norska öppenhetslagen

Vår norska verksamhet, Orange Business Services AS, omfattas av öppenhetslagen som trädde i kraft den 1 juli 2022. Som en konsekvens av öppenhetslagen kommer vi under de kommande åren att förstärka arbetet med att kartlägga och avslöja risker för överträdelser av lagen, både internt och i leverantörskedjan. Rapportering om våra aktiviteter kommer att vara en del av en årlig hållbarhetsrapport som publiceras från och med första halvåret 2023.

I Sverige finns ingen direkt motsvarighet till norska öppenhetslagen. Däremot finns det andra svenska lagar och regler som syftar till att främja öppenhet och transparens i olika områden av samhället, vilka Orange Business Services AB följer för att åstadkomma liknande resultat.

Vill du veta mer om vårt löpande arbete?

Kontakta oss