Orange Business Center för säkerhetsberedskap (SOC)

Kan du hantera cyberattacker?

Inget säkerhetssystem är starkare än dess svagaste länk. Hur ser det ut i din verksamhet – är ni riggade för att upptäcka, utvärdera och omedelbart reagera på säkerhetsincidenter?

Det kan vara dyrt och tidskrävande att hantera dagens och morgondagens hot, hänga med i den tekniska utvecklingen och verka i enlighet med alla lagar och regler. Orange Business tillhandahåller tjänsten Security Operations Center (SOC) för att förenkla detta för våra kunder. I SOC övervakar system och anställda säkerheten för hela IT-system och infrastrukturer 24/7 365 dagar om året och vidtar konkreta åtgärder där och då för att analysera, skydda och reparera.

1. Konstant bevakning

SOC är en virtuell organisation inom Orange Business operativa verksamheten som övervakar våra kunders säkerhet 24/7/365. Certifierade säkerhetsanalytiker assisterar Operation Center personal och tillsammans identifierar och hanterar de hot dygnet runt. Processorienterade rutiner används för att upptäcka, analysera, rapportera och larma vid säkerhetsincidenter.

Kunder kan även definiera vilka åtgärder som ska vidtas för olika typer av incidenter.

2. Hantering av incidenter

Orange Business Security Incident Response Team (BF-SIRT) agerar säkerhetsvakt och är i beredskap 24 timmar om dygnet för att hantera IT-säkerhetsincidenter och förhindra att eventuella sårbarheter fortsätter utvecklas. BF-SIRT samarbetar med de norska och svenska IT-säkerhetsorganisationerna NorCERT och CERT-SE. Båda är viktiga för utbytet av kunskap och erfarenheter inom säkerhetsområdet.

Säkerhetsanalytiker samlar bland annat data från sårbarhetsanalyser, internationella källor och övervakning av inkräktare, nätverkstrafik och miljöer. Kraftfulla verktyg analyserar situationen kontinuerligt och automatiskt. Incidenter och fynd undersöks närmare manuellt och rapporteras till klienten i dokumentationen om hotinformation.

3. Proaktivt säkerhetsarbete

Förutom att SOC-säkerhetsanalytiker övervakar och analyserar IT-relaterade hot och risker som kan påverka våra kunders infrastruktur så föreslår man även förbättringar och bidrar därmed till att stärka säkerheten i hela IT-miljön. De arbetar framåtblickande för att höja säkerhetsnivån och skapa en överblick över hotbilden.

4. SOC-plattformen

SOC kompletteras ofta med följande tjänstekomponenter som dimensioneras utifrån varje kunds behov:

  • Intrusion Detection System (IDS) – upptäcker intrångsförsök.
  • Web Application Firewall (WAF) – analyserar, filtrerar, övervakar och blockerar trafik.
  • Säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) – analyserar loggar för att upptäcka obehörig intern och extern användning.

Logginformation hämtas ofta från källor som brandväggar, belastningsutjämningssystem, IDS, proxyservrar, AD, programvara/applikationer och anti-DDoS-system. På Orange Business skyddas loggar från potentiell manipulation och lagras så länge kunderna vill.

5. Andra tjänster

Orange Business tillhandahåller ytterligare tjänster som:

  • Penetrationstest (PEN-testning) där vi gör intrångsförsök för att testa sårbarhet
  • IT Forensic – utredning av incidenter
  • Sårbarhetstestning och säkerhetsrådgivning
Kontakta oss

Certifieringar och partnerskap

Kundcase

Säkerhet och flexibilitet i fokus när MTR byggde ny infrastruktur

MTR lämnade för några år sedan över driften av IT-infrastrukturen till Stockholms tunnelbana och tåg till Orange Business. Idag har de en plattform som garanterar både högre säkerhet och större flexibilitet. Nu kan bolaget dra nytta av lägre driftskostnader och mer tid över för verksamhetens utveckling framåt.

Läs mer