Orange Business är en pålitlig molnpartner – verifierad AWS Managed Service Provider

Översikt

Orange Business låter ert DevOps-team fokusera på sina kärnkompetenser: att driva innovation och leverera värde till era kunder på ett effektivare sätt.

Jag skulle definitivt rekommendera Orange Business eftersom de har hjälpt oss otroligt mycket med automationsplattformen

Alexander Moan, Automation Architect Lead,  EcoOnline

Vår process

Vad kan du förvänta dig när du samarbetar med oss

1. Planera och designa

  • Vi utvärderar din nuvarande arbetsbelastning, serverkonfiguration, säkerhetsproblem, nätverksarkitektur, krav på regelefterlevnad och beroenden mellan applikationer.
  • Sedan skapar vi en detaljerad plan för molnmigrering (eller en optimeringsplan om du redan använder molnteknologier) och hur mycket det kommer att kosta per månad.

3. Drifta och hantera

  • Därefter kommer vi att drifta och hantera din AWS-molntjänst åt dig.
  • Detta innefattar proaktiv övervakning, automation och förvaltning.

2. Bygga och migrera

  • Nästa steg är att vi förbereder dina applikationer och migrerar dem till din AWS-miljö.
  • Vi kommer att använda beprövade metoder från den partner-exklusiva AWS-arkitekturen för att bygga skalbar och pålitlig infrastruktur i AWS-molnet.

4. Optimera och modernisera

  • Slutligen kommer vi att granska din miljö för att identifiera möjligheter till förbättringar.
  • Vi inkluderar konsultation och rådgivning och utbildar ditt team under resans gång.
Våra kompetenser

AWS MSP-partners måste uppfylla stränga kriterier för att erhålla AWS kompetensbeteckningar. Orange Business har kompetens inom specialiserade områden gällande olika branscher, användningsområden och arbetslaster.

Molnexperter

Tjänster

Uppbyggnad

Tjänster

Hantering

Tjänster

certification AWS advanced consulting partner - immersion day program
certification AWS advanced consulting partner - solution provider program
certification AWS advanced consulting partner - public sector partner
certification AWS advanced consulting partner - direct connect partner
AWS certified Advanced Tier Services
Våra kunder

Orange Business är stolta över att vara det självklara valet när dessa företag valde AWS MSP-partner.

post-image
Migrering och managerade tjänster avlastar DevOps-teamet hos Allvit

I en alltmer digital och snabbrörlig värld använder studenter över hela världen information som finns tillgängligt online som ett smart sätt att minska sina utgifter…

Read more
post-image
Implementering av Client VPN hos Ruter

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld är säkerhet och tid till marknaden avgörande för kommersiell framgång. Företaget Ruter AS är ansvarigt för kollektivtrafiken…

Read more
post-image
Modernisering och databasmigrering till Aurora serverless V2 för EcoOnline

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld ställs företag ständigt inför nya miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (MHS). Det norska företaget EcoOnline har specialiserat sig…

Read more
Kom igång

Vill du veta något mer om AWS?

Vi har över 2600 cloud experter som hjälper dig från planering till hantering i AWS cloud. Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa till med er molnresa.

Jag vill prata med en expert