Fokusera på det väsentliga: din kärnverksamhet

Orange Business hjälper dig att modernisera med molntjänster

En lokal molnleverantör med global räckvidd

Molnet hjälper dig att modernisera och utveckla nya tjänster mer agilt. Genom att använda ett molnbaserat tillvägagångssätt bryter du ner gränserna mellan IT och affärsverksamheten och kan lansera nya tjänster på rekordtid och i slutändan stärka din konkurrenskraft samtidigt som du kontrollerar dina kostnader. Oavsett om du vill utveckla innovativa tillämpningar, omvandla din infrastruktur eller utnyttja den fulla potentialen hos din data står våra molnexperter till din tjänst. De väljer ut, kombinerar och skräddarsyr de bästa lösningarna med våra pålitliga tjänster med hjälp av ett agnostiskt tillvägagångssätt från början till slut.

Vi hjälper dig att göra molnet till kärnan i arbetet att skapa värde för dina kunder.

Den expertis som är nödvändig för din innovation

Orange Business är den affärsenhet inom Orange som är inriktad på företagstjänster. Vårt motto är: ansluta, skydda och förnya för hållbar tillväxt för organisationer runt om i världen. Vår historiska expertis som operatör och vår smidighet som tjänsteintegratör gör det möjligt för oss att samla all nödvändig kunskap för att stödja dig i molnet.

Eftersom innovation är viktigt förlitar vi oss på mer än 2 600 molnexperter i 65 länder. Genom förvärvet av Basefarm-gruppen i 2018, och med stöd av våra strategiska partnerskap med Amazon, Google Cloud, Microsoft och även SAP, är vi en viktig aktör på marknaden för molntjänster och multicloud. Vi är stolta att även globala analytiker som Gartner, IDC, ISG, Markess, Global Data, Forrester, Avasant, Whitelane Research håller med.

Våra kompetenser som hjälper dig att lyckas med din digitala resa för anställda och kunder:

Infrastruktur – Hybrid eller multicloud

Vi kan stödja och drifta dina applikationer oavsett infrastruktur.

Molntjänster


Vi hjälper dig med molnstrategi, implementering, migrering och optimering av era molnlösningar.

Digital workspace


Vi hjälper dig att sätta en strategi för den mobila arbetsplatsen och att komma igång med samarbetstjänster.

Big Data och AI


Vi tar hand om hela datalivscykeln och tillhandahåller en framtidssäker dataplattform.

Basefarm är numera Orange Business

Sedan 2022 ingår vi i molndivisionen hos Orange Business. Det innebär att både lokala och internationella kunder kan dra nytta av hela vår organisations expertis när de möter den digitala världen.

Under namnet Basefarm har vi arbetat med komplexa molnlösningar, samhälls- och verksamhetskritiska applikationer, datacenter och drift samt digital transformation i över 20 år. Detta tar vi med oss framåt och kan erbjuda en ännu bredare tjänste- och kompetensportfölj som en fullt integrerad del av Orange Business.

Molntjänster som är skräddarsydda för dina behov

Vår viktigaste uppgift är att ge dig utrymme att fokusera på din affärsverksamhet. Oavsett om det handlar om revision, strategi, migration eller optimering kan våra professionella tjänster hjälpa dig. Oavsett om det handlar om att hjälpa dig att maximera ditt privata molns fulla potential eller hantera dina affärskritiska tillämpningar i en miljö med flera moln, kan du lita på :

  • Våra infrastrukturlösningar: privat moln, publikt moln men även hybrid- och multicloud, inklusive : Flexible Engine
  • Våra konsulttjänster: revision, strategi, design och implementation, beslutsstöd och coachning.
  • Våra managerade tjänster; som befriar dig från tekniska begränsningar och frigör tid för annat.
  • Vi vägleder dig i att definiera en strategi för digitala arbetsytor och hjälper dig med implementationen.
  • Vi tar hand om hela datalivscykeln och agerar gränssnitt mellan affärsverksamhet och teknik.

Förtroende är kärnan i vårt värdeerbjudande

Som en ledande svensk och europeisk aktör omfattas vi av strikt lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Vårt DNA som telekomoperatör gör att vi kan integrera säkerhet för alla affärssektorer och enligt de kriterier som är viktigast för dig. Vi garanterar att de Orange-resurser som implementerar, hanterar och säkrar våra molntjänster, gör det inom en tydlig rättslig ram som följer nationell och internationell lagstiftning. Vi är också en av grundarna av GAIA-X, ett ekosystem som är utformat för att sammanföra betrodda molninfrastrukturer och molntjänster i Europa.

Vår vision

Vi är övertygade om att data är en av företagets viktigaste tillgångar, men att den resursen fortfarande alltför ofta är underutnyttjad. Vi arbetar dagligen för att omvandla DATA till “TA-DA”, dvs att frigöra potentialen hos data och omvandla den till affärsvärde. Genom att kombinera vårt syfte, vår expertis och vårt stora engagemang i ett dataekosystem omvandlar vi data på ett säkert sätt och utnyttjar dess potential till förmån för både organisationer, samhället i stort och miljön. Det är kombinationen av våra infrastrukturlösningar – nätverk, säkerhet, moln – tillsammans med de mest innovativa lösningarna på marknaden som garanterar mervärde.

De litar på oss

Orange Business hjälper både små och medelstora företag samt multinationella organisationer. Vår expertis inom drift av affärskritiska system, integration, privata moln, publika moln, multicloud, outsourcing, säkerhet och nätverk gör det möjligt för oss att erbjuda de lösningar som passar bäst för dina behov och att stödja dig i genomförandet av dem. Våra befintliga kunder är bevis på det.

Läs mer