Orange Business driver på datacenterpakt för klimatet

Orange Business är en av drivkrafterna bakom den klimatneutrala datacenterpakten tillsammans med andra tunga europeiska datacenteroperatörer. Målet är klimatneutralitet 2030.

– Genom långvarigt arbete på europeisk nivå har vi nu lagt grunden för att göra datacenterindustrin till en banbrytande industri för klimatneutralitet och hållbarhet.

– Säger Petter M. Tømmeraas, Senior Vice President Data Center Services på Orange Business.

Avsikten är att vårt initiativ också följs upp av andra industrier och andra kontinenter så att vi får en varaktig förändring i vårt sätt att göra affärer i förhållande till klimat och hållbarhet.

– Säger Tømmeraas.

Bland de största europeiska datacenteraktörerna har de flesta stöttat pakten men det saknas fortfarande signaturer. 

Sverige vill påverka resten av Europa att ta initiativet ett steg längre och bidra genom möjligheten att kombinera 100 procent förnybar energi med de lägsta energipriserna i Europa. Kombinationen kan bidra till att datacentrets kapacitet flyttas från platser där hållbar verksamhet är utmanande till länder som inte har samma utmaningar som exempelvis Sverige. Här möjliggörs stor tillgång till förnybar energi hållbar drift och kostnadsbesparingar. 

Orange Business vill vara bra för klimatet. Idag handlar det faktiskt också om att vara relevant på marknaden eftersom klimatåtgärder redan uppfyller kundernas kravspecifikation tillsammans med teknisk prestanda. Vi ingår en pakt med både konkurrenter och branschorganisationer för att dra nytta av varandras erfarenheter av klimatåtgärder och förbli relevanta som leverantörer.

– Säger Tømmeraas.

För datacentertjänster är Orange Business både på leverantörssidan och köparsidan. Tillsammans med kunder använder företaget nu de stora, internationella molnspelarna i tjänsteleveranser som hybrida molnlösningar, big data och AI. Samtidigt levererar Orange Business sina egna tjänster från sina egna datacenter.

Att samarbetspartner tillsammans med oss själva har undertecknat Climate Neutral Data Centre Pact innebär att vi kan understryka det ansvar vi tar för klimatneutraliteten och på så sätt kan våra kunder utvärdera vår klimatpåverkan på ett bättre sätt.

– Säger Tømmeraas.

Detta är vad alliansen bakom Climate Neutral Data Centre Pact förbinder sig till:

  • Hög energieffektivitet inom definierade kriterier
  • Använd 100% kolneutral energi
  • Gå med på alliansens mål som kommer inom 2022 för effektiv vattenförbrukning
  • Återanvänd och reparera servrar
  • Återanvänd värme i lokal infrastruktur
  • Delta i halvårs initiativ för att säkerställa genomförandet av alliansens mål

Orange Business har ingått en pakt med andra europeiska datacenteraktörer, vilket bland annat innebär att företagets anläggningar vid Rasta nära Oslo kommer att vara klimatneutrala innan 2030.