Miljöengagemang

Respekt och omsorg om miljön är ett viktigt hållbarhetsinitiativ för alla oss som arbetar på Orange Business, både för ledningen och alla medarbetare. Vi arbetar för att främja användningen av mer hållbar digital teknik och att minska våra egna CO2-utsläpp. Lägre energiförbrukning minskar miljöpåverkan och kostnader.

Vi klargör också för leverantörer, kunder och samarbetspartners att miljöfrågor måste tas på allvar.

Green Act 2025

Vårt GreenAct-program i detalj

Under 2020 lanserade vi The Green Act. Green Act är ett riktat program för att engagera alla i företaget och andra berörda att sätta miljöfrågor i centrum för alla processer och aktiviteter.

Bland annat producerar vi den bästa förnybara energin själva. Vi vill vara koldioxidneutrala och inför solpaneler i våra datacenter för att uppnå detta. Mer information om vårt Green Act-program hittar du i broschyren som du kan ladda ner.

Miljövänlig energiförbrukning

Att driva stora centrala IT-plattformar kräver serverkapacitet och stor energiförbrukning. För detta använder vi endast miljövänlig el. Vi designar våra egna verksamhetsmiljöer och väljer våra partners noggrant för att optimera kapaciteten och skala lösningar för att undvika onödig energiförbrukning. Vi föredrar virtualisering framför fysisk hårdvara.

Gemensamma ansträngningar

I vår organisation är vi medvetna om vardagens olika miljöfrågor. Till exempel har våra kontor tidsstyrd belysning och vi använder LED i våra datacenter. Vi betonar låg energiförbrukning för arbetsstationer och strävar efter att använda produkter som är miljömärkta. Orange Business har åtagit sig att bli en papperslös organisation och har ett välorganiserat avfallshanteringssystem. Vår inköpspolicy främjar produkter med lågt miljöavtryck.

Distansarbete och tjänsteresor

Vi har en hybrid arbetsmodell som inkluderar distansarbete för att minimera onödiga resor. Distansarbete bidrar till en betydande minskning av växthusgasutsläppen inom stads- och långväga transporter. Resepolicyn bygger på att använda ett så miljövänligt transportsätt som möjligt. Vi uppmuntrar till kollektivtrafik och delade resor.

Det här gör vi för miljön

Avfallshantering

 • Minskar förbrukningen, återanvänder och återvinner allt vi kan.
 • Återvinningsstationer och sortering på alla kontor och datacenter.
 • Återanvändning av datorutrustning som t ex PC, bildskärmar och andra tillbehör.
 • Returavtal med teleoperatören Telia.

Förorening av vatten, luft och mark

 • Övervakning av fyllnadsnivån i datacentrens dieseltankar för att undvika läckage.
 • Följer lagar och regler för nedkylning.

Transporter

 • Förespråkar hållbara resealternativ.
 • Rekommenderar användning av TEAMS-möten och mindre resande till fysiska möten.
 • I receptionen i Norge har vi Ruter-biljetter gratis tillgängliga för anställda.
 • SL-kort finns i receptionen i Sverige för fri användning.

Inköp

 • Vi köper bara miljövänlig el.
 • Vi uppmuntrar leverantörer att minska användningen av emballage.
 • Vi köper så energivänliga produkter om möjligt.
 • Vi återanvänder istället för att köpa ny utrustning.
 • Vi föredrar miljövänligt kontorsmaterial.