Vad är Sovereign Cloud?

Vad är Sovereign Cloud?

Termen Sovereign Cloud – fritt översatt suveränt moln – innebär kortfattat en lokal molntjänst där uppgifterna lagras och behandlas inom det egna landets gränser. Det kan vara ett bra alternativ till att använda globala molntjänster, eller som ett smart komplement för särskilda behov och användningsområden.

Datasuveränitet kräver ny syn på moln

Var lagras min data egentligen?

Den här frågan är inte bara ett tankeexperiment längre. Många verksamheter vill använda molnet för dess operativa fördelar, men ett moln är krasst sett andra organisationers servrar. Här tar vi upp den relevanta frågan om var din data finns och vem som kan komma åt den när du använder ett offentligt moln.

Läs mer om Datasuveränitet