Sovereign Cloud – när data måste lagras inom landet

Sovereign Cloud – när data måste lagras inom landet

Information är makt, men det är också ett ansvar – ett ansvar som många företag inte alltid hanterar på rätt sätt. Enligt International Data Corporation (IDC) lägger nästan 50% av europeiska företag klassificerad data i det publika molnet1.

Medan företag behöver tillgång till kvalitetsdata för att överleva och lyckas, har man de senaste åren sett ökade bekymmer kring insamling, lagring och användning av data. Faktorer som distansarbete till följd av Covid-pandemin och uppgången av automatisk datainsamling för IP-adresser, inloggningsuppgifter med mera, har lett till en kraftig ökning av datamängden som delas online och därmed också bekymmer kring säkerhet och integritet för både företag och konsumenter.

Som svar utfärdade Europeiska unionens domstol Schrems II-domen för att kodifiera klassificeringen och regleringen av data, inklusive specifikationer om säkra datalagringsplatser och protokoll. Inom ett område där de amerikanska teknikjättarna en gång dominerade, uppfyller nu amerikanska datalagringsalternativ inte längre EU:s krav på datakontroll och lagring. Enskilda länder behöver ha datasuveränitet, lokal lagring och lokal kontroll över känslig data för att uppfylla krav och säkerhetsstandarder.

Marcus Lange, teknisk affärsutvecklingschef på Orange Business, säger: “Jag tror att det vanligaste misstaget är att inte planera i förväg. Vi ser många företag som har skapat en molnstrategi baserad på de juridiska krav och den situation som rådde vid tidpunkten, utan att beakta den trend vi ser där EU:s och lokala regler blir allt strängare. Detta innebär ofta att företagen behöver göra kostsamma och komplexa förändringar i sin molnstrategi och implementation som kunde ha undvikits.”

Enligt International Data Corporation (IDC) lägger nästan 50% av europeiska företag klassificerad data i det publika molnet1.

Principen är enkel: svenska data ska lagras i servrar här på svensk mark, vilket ger ett extra lager av säkerhet mot åtkomst av utländska enheter. Medan detta skyddslager tidigare bara var reserverat för företag inom mycket känsliga områden som bank och sjukvård, har antalet företag som använder och lagrar känslig data ökat dramatiskt. IDC anger att 62% av företagen inte helt uppfyller sina krav på datasuveränitet1.

Datasuveränitet är inte bara ett krav, utan erbjuder också många fördelar för företag och organisationer. Orange Business kan hjälpa dig att navigera genom utbudet av suveräna molnalternativ och hitta den lösning som bäst passar ditt företag bäst.

En suverän molnlösning från Orange Business erbjuder:

  • Självbetjäningsplattform med användarvänligt gränssnitt
  • Data lagrad lokalt i Sverige
  • Leverantör med efterlevnad och informationssäkerhet i vårt DNA: ISO27001, 14001, 9001 och SOC2 typ II, ISAE3402
  • Flexibel Kubernetes-funktionalitet
  • Konkurrenskraftig och förutsägbar kostnad
  • Teraform och API-integration
  • Tjänst byggd på NSX-T och Vcloud director som ger enastående nätverksfunktioner

Suveräna moln ger ytterligare fördelar. Marcus påpekar att de erbjuder, “Enkelhet, tydlighet och kontroll. Regler och bestämmelser för datalagring och databehandling kommer att mogna, förändras och bli strängare framöver. Genom att använda ett suveränt moln blir det enklare att se till att du kan uppfylla både befintliga och nya krav. Du kommer att ha en tydligt definierad juridisk region där all din data lagras och behandlas. Och du kommer att ha kontroll över livscykelutvecklingen av molnet tillsammans med din suveräna molnpartner.”

IDC anger att 62% av företagen inte helt uppfyller sina krav på datasuveränitet1.

Suveräna moln erbjuder lager av dataskydd, inklusive kryptering för data som används och data som tillfälligt inte används,  kontrollerad åtkomst, rutinmässiga revisioner och fysisk säkerhet. ”64% av tillfrågade företag anger att mängden känslig data som behöver lagras ökar och 71% av företagen säger att de har data som klassificeras som “topphemlig” 1. Det är med andra ord tydligt att förstärkt säkerhet är avgörande. När Orange Business hanterar dina data kan du vara säker på att du har en leverantör där planer för verksamhetskontinuitet, katastrofåterställning och kontinuitet finns på plats.

Vilka är riskerna om jag inte använder ett suveränt moln?

  • Ingen kontroll över om datan finns eller sprids
  • En miljö som kanske inte lever upp till kraven
  • Begränsad kostnadskontroll

“Den största risken vi ser är att nya regler kan innebära att företag tvingas in i en situation där de måste välja mellan att göra ett stort migreringsprojekt på en mycket kort tidsfrist, vilket blir mycket dyrt och riskfyllt, eller att stå inför den finansiella risken att bryta mot reglerna,” säger Marcus. Han tillägger att “Orange Business kan leverera lokal EU-suverän molnplattform både som hanterade/SAAS-lösningar och som självbetjäningslösningar liknande de från ”Hyperscalers” som Microsoft och AWS. Antingen som rent konsumtionsbaserade plattformar eller dedikerade privata moln.”

“Orange Business har 20 års erfarenhet av att tillhandahålla kunder med lokala molnplattformar där stabilitet, resiliens och säkerhet är våra kärnvärden. Vårt huvudmål är att ge våra kunder de bästa tjänsterna på det mest kostnadseffektiva sättet genom standardisering och automatisering, men ändå vara flexibla och anpassa oss till våra kunders behov,” säger Marcus.

Kontakta våra molnexperter angående en skräddarsydd molnlösning för att hantera din datalagring på bästa sätt.

”64% av tillfrågade företag anger att mängden känslig data som behöver lagras ökar och 71% av företagen säger att de har data som klassificeras som “topphemlig” 1.

1. Archana Venkatraman, Rahiel Nasir, and Ewa Zborowska, Implementing Digital Sovereignty in the Journey to Cloud Overcoming the Challenges and Complexities of Deploying Sovereignty as Part of a Multicloud Strategy. IDC, February 2023.

https://www.vmware.com/content/dam/learn/en/emea/fy24/pdf/1892737_EMEA_24Q1_Implementing_Digital_Sovereignty_in_the_Journey_to_Cloud_EN.pdf

Marcus Lange

Som IT-expert inom datatjänster och managed services sedan 2000, har Marcus Lange, teknisk affärsutvecklingschef på Orange Business, arbetat nära kunder till Orange Business (tidigare Basefarm) sedan 2016. För närvarande fokuserar han sin expertis på Orange Business’s lokala och suveräna molntjänster och han säger att den största fördelen med att arbeta hos Orange Business är samarbetet och kamratskapen mellan “företagets fantastiska kollegor med stor mångfald av tekniska färdigheter.”  

Kontakta en expert