Self-service Sovereign Cloud

Säkerställ din data med hjälp av en säker, kostnadseffektiv och skalbar plattform

Vår lösning för Sovereign Cloud är anpassad för företag och offentlig verksamhet som lagrar och behandlar information i enlighet med höga regelkrav och strikt lagstiftning i Sverige. Allt samlat i en kostnadseffektiv och skalbar plattform med självbetjäningsmöjligheter. Det är intressant för verksamheter inom exempelvis finans, vård och hälsa, men även andra branscher där regelefterlevnad för datahantering är fokus.


Termen Sovereign Cloud innebär kortfattat en lokal molntjänst där uppgifterna lagras och behandlas inom det egna landets gränser. Det kan vara ett bra alternativ till att använda globala molntjänster, eller som ett smart komplement för särskilda behov och användningsområden.

Lyssna till Sverre Støkken, Lead architect hos Orange Business, när han beskriver fördelarna med Self-service Sovereign Cloud.

Orange Business Sovereign Cloud – enkelt förklarat:

Vad menar vi med begreppet “Sovereign Cloud”?

Sverre Stokken, Sovereign Cloud Director
Orange Business

Sovereign Cloud förklarat: Introduktion

Sovereign Cloud förklarat:
Hybrid Cloud

Sovereign Cloud förklarat:
Compliance

Sovereign Cloud förklarat: Kostnadseffektivitet

Sovereign Cloud förklarat:
Hyperscaler

Kontroll

Din data lagras under suverän jurisdiktion – på rätt ställe och i rätt land.

Säkerhet

Applikationer och data skyddas av avancerade säkerhetslösningar.

Regelefterlevnad

Datahanteringen följer lokala lagar och förordningar, nu och framåt.

Flexibilitet

Välj och använd bara de lösningar du behöver.

Pålitlighet

Orange Business använder teknik och kvalitetsprocesser i världsklass, inklusive redundant lagringsnätverk och heltäckande övervakningstjänster.

Framtidssäker

Vår lösning använder arkitektur och funktionalitet som ständigt utvecklas och breddas.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektiva verktyg, kostnadstransparens och bättre finansiell förutsägbarhet.

Enkelhet

Distribuera och hantera tjänster snabbt och enkelt i en självbetjäningsmodell i en portal, eller via api.

Tillgänglighet

Orange Business-experter finns till hands för andra frågor och behov, till exempel EU/EES-frågor och hybrida molnlösningar.

Orange Business erbjuder en komplett suverän molnlösning, managerad i våra egna datacenter i Sverige. Vi kontrollerar hela värdekedjan från plattformen till personal.

Vårt suveräna moln bygger på VMWare Cloud Director som är en IaaS-tjänst. Du kan snabbt och enkelt välja vad du behöver, och du betalar bara för de tilldelade resurserna. Via självbetjäningsportalen eller ett kraftfullt API kan du konfigurera dina egna virtuella maskiner, lagring och nätverkstjänster.

Kontakta oss om du vill veta hur Orange Business molnlösning kan hjälpa dig med regelefterlevnad, säkerhet och minskade kostnader och ökad effektivitet.

Kontakta oss