Så kan tekniken hjälpa företag att återgå till fungerande verksamhet

Den akuta hälsosituationen kring coronaviruset har visat företagen hur viktigt det är med rätt verktyg för att säkra kontinuitet i verksamheten. Detta har lett till att företagen nu påskyndar nya initiativ för digital omvandling. Digitala verktyg och kanaler hjälper dem att öka företagens motståndskraft och möjliggör deras återhämtning och framtida tillväxt.

Pandemin har vänt upp och ned på affärsvärlden. Den förändrar hur affärer görs i allt från tillverkning och distribution till hur man säljer produkter och tjänster. Det är tekniska lösningar som gör dessa förändringar möjliga.

”Till skillnad från lågkonjunkturer eller de störningar som ny teknik skapar är COVID-19 en specifik händelse som direkt förändrar hur vi i grunden tänker och arbetar”

säger Mark McDonald, chefsanalytiker hos Gartner.

”Detta måste utgöra startpunkten för varje typ av reaktion eller åtgärdsplan.”

71 % av företagsledarna uppger att när tecknen på normalitet återkommer kommer de att prioritera nyinvesteringar i digitala lösningar och teknik, enligt en färsk rundfråga från EY. När man nu planerar att starta den digitala omvandlingen med större kraft i den nya normaliteten

”Kommer företagsledare att behöva vidta snabbare åtgärder för att tänka om, omskapa och förändra sina företag och skapa långsiktigt värde

säger Steve Krouskos, global vice vd för EY:s transaktionsrådgivningstjänst.

Kommunikations- och samarbetsplattformar som nödvändiga verktyg

Även när pandemins topp har passerat kommer ett stort antal kunskapsarbetare att utnyttja möjligheten att arbeta i hemmet. För detta ändamål har säkra kommunikations- och samarbetsverktyg (UC&C) blivit helt nödvändiga. IDC förutspår att företag med intelligenta och samarbetsstödjande arbetsmiljöer år 2024 kommer att ha 30 % lägre personalomsättning, 30 % högre produktivitet och 30 % högre intäkter per anställd än sina konkurrenter.

CIO:er måste arbeta med att ta fram strategier för virtuella kontor med samarbetstillämpningar, säkerhetskontroller, BYOD-program (bring-your-own-device) och nätverkslösningar som låter medarbetare arbeta och höja effektiviteten. Verktyg för prestationshantering hjälper företagen att bättre förstå både fjärrarbetarnas arbetsmoral och produktivitet och att vid behov förbättra processerna.

Multimoln- och prestationsövervakning

Molnplattformar har en medfödd möjlighet att effektivt koppla samman personer, partner, konsumenter, program och processer över geografiskt spridda områden. Förutom smidigheten och flexibiliteten gör molnlösningarna det även möjligt för företag att skala upp och ner beroende på efterfrågan samt att höja säkerheten och kontrollen.

IDC förutspår att efter COVID kommer 2021 att bli året för multicloud-lösningar, då många företag kommer att investera i att bygga ut egna och inhyrda servrar med publika och privata moln som sin huvudsakliga infrastruktur. Prestationsövervakning kommer också att vara avgörande eftersom företag då kan övervaka den digitala upplevelsen av de molnbaserade programmen. Samtidigt kan de även proaktivt hantera sina nätverk och program för att snabbt lösa eventuella problem.

För att företagen ska lyckas på sin väg vidare mot multi-cloud efter COVID-19 rekommenderar IDC dem att granska alla sina tillämpningar och skapa planer för stegvis modernisering av varje tillämpning. Hybridmolnstrategier kan vara komplexa och samma lösning fungerar inte för alla. Därför är det lämpligt att inhämta expertråd.

SD-WAN och edge computing

Molnlösningarnas betydelse för att hålla verksamheten igång i samband med en kris är redan bekräftad. Nu när vi rör oss mot ett mer decentraliserat ekosystem kan SD-WAN hjälpa företag att via molnet snabbt erbjuda uppkoppling och tjänster. Teknikens skalbarhet tillhandahåller även den smidighet och reaktionssnabbhet företag kommer att sträva efter i det nya normaltillståndet.

Vissa organisationer överväger att bygga ut sina SD-WAN för att bättre stöda hemarbete. Deras flexibilitet att kunna använda flera bredbandsanslutningar gör dem enormt tilltalande för företag som vill säkerställa att deras kunskapsarbetare har ständig tillgång till interna och externa molnapplikationer. IDC är övertygat om att SD-WAN kan anpassas för att i betydande grad stödja ”nuvarande, utökade och skalbara miljöer för distansarbete genom att göra teknikens erkända fördelar tillgängliga för distansarbetaren i nätets kant.”

Databehandling i kanten av nätet innebär även andra fördelar för företag som vill stärka sin digitala infrastruktur efter pandemin. Förutom möjligheten att bearbeta stora mängder data i realtid för bättre insikter skapar det också möjlighet för företag att ge användarna tillgång till högpresterande program med innehåll av artificiell intelligens (AI) och att dra nytta av det framväxande sakernas internet (IoT).

Säkerheten: en avgörande faktor

Att säkra massflytten till hemarbete har inneburit en enorm utmaning för företagen, vilken har helt förändrat kraven på säkerhet. Plötsligt har ett stort antal kunskapsarbetare varit tvungna att få tillgång till kritiska data utanför företagets traditionella, säkrade geografi.

Detta har resulterat i en omdaning av kraven på datasäkerhet i takt med ökat distansarbete och ökad molnanvändning. För att säkra detta nya arbetssätt behöver företagen ta till sig en heltäckande strategi för säkerheten. Både säkerhetsteam och säkerhetslösningar måste bli långt mer flexibla och smidigare.

Nu måste företagen se över sina planer för säkerhet och kontinuitet mot bakgrund av lärdomarna från COVID-19, menar Deloitte. De bör genomföra riskbedömningar av sina kritiska processer för att säkerställa att dessa kan upprätthållas när nästa globala kris når oss. Företagen behöver också analysera sin säkerhet överlag för att säkerställa att den står i samklang med affärsplanerna.

Digitaliseringens nya tid

COVID-19 har sett till att näringslivet aldrig mer kommer att bli sig riktigt likt. Tekniken har hjälpt oss alla att klara pandemin. Nu kommer den att spela en huvudroll för att företagen ska kunna återgå till fungerande verksamhet där de bygger upp sammankopplade ekosystem och en produktiv framtid för oss alla.