Läsvärt

Möjligheter med multicloud

Molnet blomstrar. Antalet organisationer som köper en eller flera molnlösningar växer snabbt. Samtidigt har antalet molntjänster, inklusive Infrastructure-as-a-Service (IaaS) och Software-as-a-Service (SaaS), också fördubblats på…

4 steg till en flexibel IT-leverans

Företag och organisationer kan aldrig luta sig tillbaka med en ”det ordnar sig alltid-attityd”. Detta visste de flesta redan innan pandemin slog till i våras,…

De vanligaste frågorna om digital transformation

Vad vill kunderna veta, och hur kan vi tillsammans göra utmaningar till möjligheter? – Jan Aril Sigvartsen, Senior Advisor, Orange Business – När jag träffar…

Vi är mitt i en digital revolution!

Molnet är ett fantastiskt verktyg för digitalisering, men dess snabba utvecklingstakt gör det allt mer komplicerat att använda på ett effektivt sätt. Att navigera den…

Vad är AWS?

Amazon Web Services (AWS) är världens ledande plattform för cloud computing och stöds av det innovativa företaget Amazon. Plattformen innehåller verktyg och tjänster som gör…

Vad är Microsoft Azure?

Azure är Microsofts egen molnlösning (publikt moln) och webbportal som gör det enkelt att visa vägen med innovation inom produkter och tjänster, både idag och…

Så kan tekniken hjälpa företag att återgå till fungerande verksamhet

Den akuta hälsosituationen kring coronaviruset har visat företagen hur viktigt det är med rätt verktyg för att säkra kontinuitet i verksamheten. Detta har lett till…

God governance för framgång vid digital omvandling

Governance, eller styrning, har inom digitalisering blivit ett uttryck för ramverk för teknik respektive organisation. God governance är avgörande för framgång i en värld där…