Orange Business positionerar sig återigen som ledande sourcingleverantör

År efter år rankar kunder Orange Business i topp av Whitelane Research och PA Consultings undersökning

Whitelane Research har sedan 2013 publicerat sin årliga IT-sourcinganalys i Europa inklusive den nordiska ”Whitelane IT Sourcing Study Nordic 2022”. 350 respondenter har utvärderat 23 IT-tjänsteleverantörer och totalt 680 samarbetsrelationer.

Krävande men nöjda kunder

Det är ett känt faktum att nordiska företag har höga förväntningar på sina leverantörer. Därför är det glädjande att Orange Business, med en nöjdhetsgrad på 78%, förblir i toppskiktet av allmän nöjdhet bland kunder 2022.

Fokus från outsourcing till insourcing

Enligt rapporten vill länder i Norden säkerställa sina möjligheter att skala obgränsat i linje med företagens behov.
63 procent av de tillfrågade i länderna Finland, Danmark, Sverige och Norge anger detta som huvudorsaken.

Det näst viktigaste skälet (61 procent) är behovet av att kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från förra året och representerar Whitelane-undersökningens största avvikelse.

– Men är inte detta uppenbart och kanske mer uppseendeväckande att logiken har fått så låga poäng tidigare?” frågar marknadschef Robert Baumann.

Han förklarar att många utvecklingsverksamheter och företag har legat före driftleverantörer när det gäller utnyttjandet av molntjänster.

– Medan IT-driften tidigare lades ut på entreprenad, insourcas nu molnexpertis. Detta är ett paradigmskifte för vår bransch. Traditionell outsourcing ersätts av insourcing av molnexpertis både inom utveckling (Dev) och drift/Ops. Det här förklarar mycket av det stora språnget med 15 procentenheter”, säger han.

Från verksamhet till utveckling

Förändringen speglar också stödet från verksamheten till affärsutveckling och innovation. Orange Business ligger utifrån detta betydligt högre upp i värdekedjan.

– Vi är en komplett DevOps-partner genom deltagande i affärs-, organisations- och IT-systemutveckling (Dev) samt Ops för både publikt moln och privat moln, säger Baumann.

53 procent av de tillfrågade i olika länder anger tillgång till resurser och kompetens som motivering för framtida upphandlingar.

Slutsats – Orange Business är en ledande leverantör i norden

Whitelane Nordics 2022 bekräftar att Orange Business ligger i toppen av den totala kundnöjdheten.

– Orange Business är bland 4-5 företag som behåller sin position i toppskiktet. Det är inspirerande att bli utvärderad av våra kunder och vi tänker hänga kvar i toppen, säger Baumann.

Orange Business får också högt betyg på leveranser av hög kvalitet. På 4 av 8 mätkriterier i undersökningen ligger Orange Business i toppskiktet. Dessa handlar om leveranskvalitet, säkerhet, hållbarhet och kundvård där Orange Business är på toppnivå. Företaget positionerar sig som en ledande nordisk sourcingleverantör.

Lär mer i rapporten