Öppna upp Cloud-native-världen

Cloud Native är vägen framåt för företag som önskar ökad flexibilitet och snabbhet till marknaden. Dessa program är främst byggda för att köras i molnet och optimerade för att maximera fördelarna som molnet för med sig. Som elastisk skalbarhet och hög tillgänglighet för att nämna några. Även äldre program kan skrivas om med hjälp av denna teknik, vilket lett till att många organisationer nu intresserar sig för det.

Cloud Native programvara definieras som ”program byggda nerifrån och upp för att nyttja molntjänstarkitekturer och automatiserade miljöer, och för att leverera API-driven provisionering, automatisk skalning och andra operativa funktioner.

Ur ett ekonomiskt perspektiv får företag som använder denna teknik tillgång till det verkliga värdet av molnet genom att skala och utveckla program betydligt snabbare än vad som har tidigare varit möjligt – Tänk dig att kunna lansera en helt ny funktion på 3 timmar istället för 3 veckor!

Cloud Native fungerar även bra med multicloudmiljöer då tillvägagångssättet nyttjar driftfunktioner för effektiv produktion och distribution över flera olika infrastrukturer.

Cloud native främjar ett hållbart molnekosystem

År 2022 kommer moderniseringen av traditionella processer, och utvecklingen av nya, att öka andelen cloud

Denna teknik har tydliga fördelar jämfört med traditionell utveckling, som snabbare utveckling och kodning, handläggning av tjänster, och serverlös databehandling. Fördelar som alla förenklar processen att distribuera kod i produktionscykeln. Cloud Native har också inbyggd förmåga att härleda kostnader till organisationsspecifika budgetar vilket kraftigt underlättar budgetarbetet. För att effektivt nyttja tekniken kan ni dock inte hantera det som ett vanligt IT-projekt. Vill ni uppnå ökad flexibilitet och skapa långsiktiga, positiva effekter för affärsnyttan krävs engagemang och en förändrad organisationskultur – och det är något som inte händer över en natt.

5 viktiga fakta om att gå över till Cloud Native

  1. Övergången till cloud kräver ett större åtagande. Ni behöver inte bara prioritera molnbaserade program, utan måste vara villiga att utvärdera helt nya leveransmodeller som kan ändra er operativa modell.
  2. Definiera era mål med att införa en cloud att tappa fokus eller bli sittande med IT-centrerade mål frånkopplade från affärsmålen.
  3. Cloud kräver ny kompetens, som antingen behöver anställas eller utvecklas internt. Utvecklingen kommer troligen också att omdefiniera ert leverantörslandskap då ni behöver nya partners och ekosystem att luta er mot.
  4. Hanterar ni cloud native korrekt kommer ni kontinuerligt att kunna länka varje kostnad till affärsnyttan, samtidigt som ni utvecklar nya intäktsströmmar.
  5. Pausa gamla utvecklingsmodeller och inför ett MVP-arbetssätt (Minimal Viable Product). En MVP gör att du snabbt kan utvärdera din affärsidé genom iteration med ”fail-fast” principen. Detta ger omedelbart värde samtidigt som ni minimerar kostnader och risk.

Cloud native främjar användning av mikrotjänstprinciper, serverlös arkitektur och fullständig kodifiering av er stack. Vilket med största sannolikhet leder till att ni helt behöver omvandla era arbetsprocesser, på både projekt- och verksamhetsnivå, och underlätta hur ni tar er an nya säkerhetshot samt utmaningar kopplade till regulatoriska krav och komplexa arkitekturer.