Molnet driver företaget på distans

Mycket i världen är upp och ner just nu när många jobbar hemifrån och företag drivs på distans. Detta ställer höga krav på att tekniken fungerar och levererar – då är molnet en möjliggörare som säkrar affären både på lång och kort sikt.

Mycket som händer i världen just nu påverkar det dagliga arbetet och varje organisations prioriteringar. ”Bloomberg kallar pandemin för världens största jobba-hemifrån-experiment.”

Det ökade antalet personer som jobbar hemifrån har kraftigt accelererat användningen av molntjänster. Microsoft uppger att nyttjandet av deras molntjänster ökat med 775%.

När saker ställs på sin spets ökar också kraven på pålitlig och säker teknik. Tekniska lösningar som underlättar distansarbete är inget nytt, men molnet har gjort helheten enklare vilket ökat skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet för lösningarna.

Tack vare molnlösningar, appar, virtual desktop, endpoint-kryptering, program för onlinemöten, VPN och andra verktyg som blir bättre med molnet kan vi arbeta på distans från nästan var som helst.

Molnet kan hjälpa ännu mer

Det ökade antalet Svenskar som jobbar hemifrån har även ökat behovet av serverkapacitet. För många företag har pandemin därför inneburit ett elddop för deras IT-kapacitet.

Många organisationer som ännu inte flyttat till molnet utan har lokala datacenter har fått lära sig den hårda vägen att det är svårt att hantera belastningstoppar när kapaciteten är knapp. Något som lett till behov av att investera i nya maskiner för att kunna hantera ökad belastning.

Företag som däremot har överlåtit serveransvaret till en molnleverantör har kanske inte märkt av den ökade belastningstoppen. Då delas ju all infrastruktur med andra och det är med andra ord upp till molnleverantören att utnyttja energiresurserna där de behövs som mest.

Är du framtidssäkrad?

Enbart digitala verktyg räcker dock inte till för att ge verklig effekt. För att säkerställa värdeskapande krävs att företagen samordnar medarbetare, teknik, processer och kultur med starkt ledarskap.

Så när är det rätt läge att ta de första digitala stegen?

Ingen vet säkert, men det är nu i kristider vi ser vilka företag som förberett sig bäst och anpassat sig till ny teknik – som molntjänster. Det är de framtidssäkrade företag som står stadigt när det blåser som mest.

Dessa företag kan snabbt nyttja möjligheten att skapa motståndskraftiga system som effektivt skyddar data och affärskänslig information, samt till fullo stöttar distansarbete.

De kommer på detta sätt kunna säkerställa produktivt även när marknaderna ställs på ända.

Så känner du att världen är lite upp och ner – då kan det hjälpa att se upp. Mot molnet.

Vi på Orange Business finns här för att hjälpa dig genom hela molnresan. Så att du kan driva verksamheten – precis som vanligt – även när det blåser!