Möjligheter med multicloud

Molnet blomstrar. Antalet organisationer som köper en eller flera molnlösningar växer snabbt. Samtidigt har antalet molntjänster, inklusive Infrastructure-as-a-Service (IaaS) och Software-as-a-Service (SaaS), också fördubblats på marknaden. Även om denna trend ökar molnets mervärde för många organisationer – det finns trots allt en molnlösning för alla behov – skapar det också nya utmaningar. Hur fortsätter du att effektivt hantera en ständigt ökande spridning av molnlösningar och applikationer i din organisation?

Forskningsföretaget IDC rapporterar att 81% av organisationer för närvarande har minst en applikation eller en del av sin infrastruktur i molnet, och att detta är en snabbt växande trend.

Molnanvändning

Det faktum att organisationer använder mindre och mindre av sin traditionella infrastruktur beror främst på kostnadsöverväganden, infrastrukturens komplexitet och tillhörande förvaltningsutmaningar. Frustrationen över begränsningar i traditionell infrastruktur har också bidragit till det ökande intresset för molntjänster. Om COVID-19 har lärt oss en sak är det vikten av att nå och bibehålla flexibilitet, oavsett vilken bransch vi är verksamma inom. Många organisationer väljer molnet för att öka sin flexibilitet och snabbare kunna anpassa sig efter ständigt föränderliga behov.

Multicloud

IDCs rapport visar också att mer än hälften av organisationerna använder flera olika molntjänster eller flera moln.

Multicloud computing uppstår ofta på ett oorganiserat sätt under arbete med flera molntjänster från olika leverantörer. En organiserad, konsekvent och övergripande strategi för multicloud är avgörande för att uppnå den eftertraktade flexibiliteten.

Fördelar med multicloud

Det finns flera anledningar för organisationer att välja multicloud. Exempelvis för att undvika leverantörslås, upprätthålla specifika moln för DevOps eller dataprojekt, optimera sin plattform eller uppfylla lagkrav på specifika marknader. Även om olika avdelningar redan ifrån början arbetar på olika plattformar eller med olika molnleverantörer kan det bli nödvändigt att utveckla en multicloudstrategi.

Möjlighet till snabb innovation är en av de viktigaste fördelarna med multicloud då organisationen inte är bunden till en enda molnleverantör. Multicloud gör det möjligt att välja den plattform som bäst passar behoven för specifika arbetsflöden, utvecklingsprojekt och applikationskrav. Detta innebär automatiskt att även er time-to-market kan minimeras.

Utmaningar med multicloud: kompetensbrist

Att gå från en traditionell IT-infrastruktur till molnet är ingen enkel uppgift. Att bara utföra en så kallad “lift och skift” -migrering ger få fördelar. För bättre affärsresultat med multicloud behöver du se på er IT på ett nytt sätt. Du behöver grundlägga en tydlig strategi för att identifiera lösningar som hanterar säkerhetsrisker, effektiviserar DevOps och säkerställer kvalificerad IT-personal med kunskap om olika molnleverantörer. För många organisationer är denna sista aspekt en stor utmaning. Mycket få företag har tillräcklig intern kompetens för att på egen hand effektivisera processer, hantera tjänster och hela tiden hålla sig uppdaterade med alla nyheter från olika molnleverantörer. Enligt IDC: s prognos förblir 30% av nya tekniska roller otillsatta fram till 2022 – en enorm barriär för att lyckas.

Utmaningar med multicloud: tidskrävande hantering

Att implementera en bra multicloudstrategi är ett omfattande, tidskrävande projekt. Varje molnleverantör tillhandahåller sin egen hanteringsplattform, byggd efter sina egna tjänster. För din IT-avdelning betyder detta dock att de måste hantera flera gränssnitt, vilket gör felsökning av eventuella problem kostsamma, tidskrävande och svåra.

Utmaningar med multicloud: regelefterlevnad och säkerhet

Ursprungligen hade inte IaaS-leverantörer interoperabilitetsstandarder för att flytta arbetsbelastningar mellan egna plattformar och andra moln. Sedan dess har dock organisationer inrättats som förespråkar standardisering, som Open Cloud Consortium. Dessa standarder kommer att specificeras ytterligare i framtiden, exempelvis gällande certifiering och tekniska krav. Ett exempel på leverantöragnostiskt arbete är containermiljöer, dessutom finns verktyg som stödjer plattformsmigrering till olika moln.
Regelefterlevnad och säkerhet innebär avgörande utmaningar när data sprids över flera moln. Varje molnleverantör har sin egen säkerhetspolicy och styrningen av hur molntjänsterna hanteras måste anpassas efter era säkerhetsbestämmelser.

En erfaren molnpartner kan erbjuda unika lösningar

Varje molnmigrering är unik, men få organisationer har resurser eller kompetens för att skapa en optimerad multicloudstrategi. Här kan en partner ge stort mervärde. Genom att nyttja en molnpartners kompetens kan organisationer fokusera på sin kärnverksamhet istället för att lägga värdefull tid på att hantera molntjänstleverantörer.

Multicloudkonceptet har snabbt blivit den snabbaste vägen att nå marknaden. Fler och fler organisationer inser att de inte behöver köpa allt från en och samma leverantör utan att de själva kan välja vad de behöver för att nå sina affärsmål. Problemet är dock att de då kan behöva hantera hundratals molntjänster inom en och samma multicloudlösning utan en gemensam driftsmiljö, en enorm uppgift. Därför är det vettigt, både ur en ekonomisk och operativ synvinkel, att anlita en molnpartner med bevisad expertis som kartlägger rutten, stöttar, samt säkerställer effektivitet och säkerhet i alla led.