Kunderna nöjda med Orange Business visar årets Whitelane-rapport

Ännu en gång rankar kunderna Orange Business i topp i Whitelane Research och PA Consultings årliga kundnöjdhetsundersökning ”IT Sourcing Study Nordic 2021”. Undersökningen visar även vilka planer som IT-inköpare på företag i Norden har.

Whitelane Research och PA Consulting har undersökt kundnöjdheten hos över 350 företag som slutfört stora IT- och molnprojekt med 21 olika leverantörer. Kunderna har betygsatt och rankat leverantörerna i nio kategorier med total kundnöjdhet som det övergripande kriteriet.

Utöver detta samlade båda analyspartnerna in information om marknadstrender. Rapporten beskriver affärsutveckling som en drivkraft som lett till att outsourcing ökade från 47 procent till 67 förra året, medan analysen visar en nergång för insourcing från 19 procent till 13 procent förra året.

Orange Business kunder mycket nöjda

Kunderna ger Orange Business mycket bra omdömen i leverantörsutvärderingen, och det är inte första gången. År efter år lyckas Orange Business placera sig i toppskiktet trots att konkurrensen nationellt såväl som internationellt är stor. Orange Business rankades exempelvis som etta hos norska kunder i kategorin ”allmän kundnöjdhet” (80 procent nöjda) i förra årets rapport, då man även placerade sig som tvåa totalt efter TCS.

Kunderna är lika nöjda med Orange Business i år (80 procent nöjda). Infosys kunder är dock lika nöjda med sin leverantör vilket ledde till en delad andraplats.

När det gäller kvalitet på serviceleverans tar Orange Business hem ytterligare en andraplats. 82 procent är nöjda med Orange Business kvalitet, att jämföra med genomsnittet på 74 procent.

Medan det förra året blev en förstaplats i kategorin Account Management blev poängen en procentenhet lägre i årets undersökning och landade på 82 procent vilket ledde till en solid andraplats.

På rätt väg med molnsatsningen

Orange Business har positionerat sig väl inom publika moln. Nyligen rankade ISG i ”ISG Provider Lens 2020”, Orange Business som ledande i Norden för drift av molnlösningar i publika molntjänster. Jämfört med verksamhetskritisk IT-drift, som Orange Business utfört sedan 2000 är molnlösningar nytt hos Orange Business med ”bara” 7-8 års erfarenhet.

– ISG Provider Lens placerar oss i topp inom drift av molnlösningar i publika molntjänster, samma trend ser vi i Whitelane & PA undersökningen, där vår totalpoäng på 73 procent förra året ökade till 77 procent i år, och vi är inte långt efter de stora internationella företagen. Båda rapporterna visar att vi är på rätt väg, men att vi måste fortsätta arbetet med att göra vår molnexpertis ännu bättre känd på marknaden. Multimoln och hybridmoln är båda kärnområden för oss nu och vi skapar bra resultat tillsammans med våra kunder, säger Fredrik Ohlsén, VD för Orange Business.

Datacenter/Colocation är dock något som Orange Business är välkända för med sina centralt placerade center i Oslo-området med anslutning till snabbt bredband. Här tillhör Orange Business topp tre med 80 procent nöjda kunder.

Outsourcingnivå som tidigare?

Analysen visar att majoriteten (44 procent) av de nordiska kunderna tror att det inte kommer att ske några förändringar gällande den totala outsourcingen de närmaste åren. BeNeLux-länderna har mycket större tro på outsourcing, men resultaten kan spegla att Nordiska företag redan outsourcar mycket.

Intressant att notera i beskrivningen av skäl för att outsourca mer är att kunder och tjänsteleverantörer har en del olika perspektiv på drivkrafter för outsourcing.

Whitelanerapporten beskriver en marknadstrend där en betydligt högre andel av den outsourcade applikationsportföljen kommer att driftas via publika moln de närmaste två åren. Både kunder och leverantörer har fått samma fråga om detta. Intressant är också att leverantörerna har betydligt högre förväntningar än kunderna när det gäller flytt av befintliga (”legacy”) applikationer till publika moln.

Ett antal branscher leder molnresan

Transport- och logistikbranschen framstår som de som är mest positiva till molnet, både när det gäller att placera nya och befintliga applikationer i molnet. Tjänsteleverantörer inom finans är angelägna om nya applikationer, men förlitar sig föga förvånande på befintliga applikationer där branschen har tunga lösningar.

– Detta kan bero på att vissa branscher står under större press att skapa nya lösningar som uppfyller slutkundens förväntningar. Till exempel fick både transport-, logistik- och retailbranscherna tänka nytt och mer digitalt på grund av corona-situationen, säger Fredrik Ohlsén, VD för Orange Business.

Avmätt offentlig sektor?

Offentlig sektor har begränsade planer för molnmigrering samt mindre vilja än den privata att etablera nya lösningar i publika moln.

Tittar vi på samma sak för länderna i denna nordiska undersökning, är norska företag mest positivt inställda till såväl nya som befintliga lösningar.

Integration med befintliga system, IT- och datasäkerhet, samt regelefterlevnad, rankas som de tre största utmaningarna kopplade till övergången till publika moln av både kunder och leverantörer i Norden.