Flexibla lösningar för att maximera affärsvärdet

Snabba upp time-to-market ett projekt i taget.

Föreställ dig att du är ett konsumentfinansieringsföretag som vill flytta tjänster till molnet. På en konkurrensutsatt marknad som finansteknik är hastighet av avgörande betydelse, och att flytta till molnet lovar mer hastighet och flexibilitet.

Så du implementerar molnerbjudanden, bara för att inse att du inte har den interna kompetensen för att hantera molnverksamhet samtidigt som du tillhandahåller nya tjänster till dina kunder. Det är situationen Komplett Bank befann sig i för några år sedan. Läs vidare för att ta reda på hur de lyckades hålla sig på topp.

Problemet: bristen på intern molnexpertis

Komplett Bank är ett specialiserat konsumentfinansieringsföretag baserat i Norge och fokuserat på den nordiska marknaden. Under 2017 tog de det strategiska beslutet att distribuera alla nya tjänster till Microsoft Azure. Men när Komplett Bank väl hade konfigurerat molnet och satt upp miljön insåg de snart att de saknade operativ expertis för att dra full nytta av fördelarna med Azure.

Lösningen: snabbhet, flexibilitet och expertis utifrån

Orange Business togs in för att ge guidad driftstöd, vilket ger Komplett Banks utvecklare fria att fokusera på affärsnytta utan att behöva oroa sig för underhåll. Orange Business har hjälpt Komplett Bank med ett flertal projekt inklusive processautomation och certifikathantering. Dessa insatser har minimerat incidenter och sparat ett betydande antal mantimmar.

Resultaten: fortsatt samarbete och framgång

Sedan 2018 har Orange Business varit involverad i att bygga, utveckla och underhålla Komplett Banks infrastruktur i Microsoft Azure. Som en del av Komplett Banks digitala transformationsresa till molnet har Orange Business levererat spjutspetskunnande för att underlätta adoptionen av Azure Kubernetes för Komplett Banks nästa generations banktjänster. Idag utgör Orange Business expertkonsulter tre fjärdedelar av Prateek Chaudharys molndriftsteam.

“Molnet förändras varje dag. För att dra nytta av det måste du vara uppdaterad, och det är därför det är så viktigt att ha stöd från ett externt företag som Orange Business som är en molnexpert. Det är inte lätt att utbilda dina interna anställda i den hastighet som krävs för att vara helt uppdaterad på molnet.”

Prateek Chaudhary, chef för Cloud Application Operations, Komplett Bank