Ekonomiska effekter med public cloud

Amazon Web Services (AWS) studie över ekonomiska effekter ger en översikt över AWS investeringar i Sverige och de betydande ekonomiska fördelar de bidrar med till den svenska ekonomin. AWS investeringar i Sverige sträcker sig längre än till regionens infrastruktur. AWS investerar även i kontor och olika initiativ i Sverige, inklusive projekt för förnybar energi, utveckling av arbetskraft och utbildningsprogram för molnkompetens. Denna rapport ger en översikt över våra investeringar i Sverige.

Direkta effekter

omfattar ökning av sysselsättning och arbetskraftsintäkter för individer, antingen anställda av AWS eller av underleverantörer, samt ökning av ekonomisk avkastning som skapas av lokala företag – t.ex. byggföretag och leverantörer av varor och tjänster – och som är direkt hänförliga till AWS investeringar och driftskostnader.

Indirekta effekter

Omfattar ökning av sysselsättning, intäkter och BNP som skapas för andra lokala företag, såsom transportföretag och andra leverantörer av varor och tjänster, som inte är direktleverantörer till AWS men som upplever en ökad efterfrågan på grund av ökade utgifter för de företag som är direkta underleverantörer till AWS.

Inducerade effekter

Uppstår när de lokala invånarnas inkomst från AWS spenderas hos lokala företag, inklusive utgifter som måltider på lokala restauranger, inköp från detaljhandelsföretag, inköp eller uthyrning av bostäder och inköp av personliga tjänster från leverantörer.