Hur löser man bristen på molnkunskap?

Företag runt om i världen kämpar för att hitta personer med expertis inom molnteknologi. Det är ofta ett hinder mot att kunna fullfölja och implementera planen för företagets digitala omvandling och gå över till molnbaserade lösningar. Företag bör därför överväga att söka hjälp från en partner med relevant expertis och upprätta ett Cloud Center of Excellence för att öka den interna kunskapsnivån på lång sikt.

I en genomförd studie av IDC sa 90% att molnet var avgörande för om företag kunde klara sig och fortsätta att förnya sig. Samtidigt svarade mer än 70% att de inte hade tillräcklig molnexpertis och att bristen på kvalificerad personal stod i vägen för den planerade utvecklingen.

Bristen på molnexpertis beror främst på det stora antalet molnmigreringar som följde i spåren av coronapandemin och den snabba tillväxten i den digitala ekonomin.

Kandidattorkan påverkar affärsutveckling

Den brist på kompetens vi upplever hindrar redan affärsutveckling. I IDC:s undersökning uppgav mer än en tredjedel av företagen att problemet förvärras av löneinflation och hög personalomsättning, vilket i sin tur gör det svårare att möta kundernas efterfrågan och lansera nya produkter och tjänster.

Företag kan inte nyanställa sig ur krisen på grund av bristen på kompetent personal. För att råda bot på bristen måste de erbjuda utbildning i molnrelaterade färdigheter och omskola sina anställda.

Även om utbildning bör vara ett viktigt mål för företagen, bör personalavdelningarna också anställa personer med bred kunskap och erfarenhet för att bygga upp kompetens internt. Samtidigt måste företag välja rätt molnpartner för att hjälpa dem att fylla luckan på kort sikt.

De flesta företag vill bli oberoende på lång sikt när det gäller molnlösningar, men en betrodd molnpartner kan underlätta kunskapsöverföring och hjälpa till med kompetensutveckling.

Hela företaget måste utbildas i molnteknik

Alla i företaget, från ledande befattningshavare till icke-tekniska funktioner som ekonomi, inköp och produkthantering, måste utbildas i molnlösningarna. Enligt McKinsey kommer detta att skapa en djupare förståelse för vad en molnlösning innebär och hur den kan leverera resultat för företaget. Det är av vikt att förklara hur molnet kan ge större flexibilitet, smidighet och skalbarhet för de olika avdelningarna. Kompetenshöjningen på upphandlingsavdelningen kan till exempel handla om hur prisstrukturerna för molnlösningar fungerar och hur det är möjligt att få ut så mycket som möjligt av dem.Kompetensutveckling med Cloud Center of Excellence

För att anpassa affärs- och teknikmålen och säkerställa säker användning av molnet i linje med alla relevanta lagar och förordningar, väljer många företag att etablera ett Cloud Center of Excellence (CCoE). Huvudsyftet med en sådan tvärvetenskaplig grupp är att optimera prestanda, kostnader och säkerhet, men också bidra till att täppa till kompetensbristerna.

Med en CCoE-struktur blir det enklare att skapa en strategi för hur medarbetare kan få nödvändig molnkompetens samtidigt som mjukvara och säkerhet hanteras på bästa möjliga sätt i alla delar av verksamheten.

Brist på molnexpertis är något som företag kommer att behöva hantera under överskådlig framtid. Så länge det råder brist på personer med denna kompetens går det inte att dra full nytta av molnlösningar. Om företag ska lyckas i den digitala ekonomin måste de därför genomföra åtgärder för att öka molnkompetensen.


Får du ut tillräckligt med värde ur molnet? Vi ger råd om bästa praxis för att maximera din verksamhet genom molntjänster.

Få ut mer av molnet. Orange Business-tjänster kan hjälpa dig att få ut det mesta av din molninvestering.

Läs mer

Är det svårt att få en överblick över ekonomin i molnlösningen? Skapa ett affärsprojekt för din molnlösning.

Molnkostnader måste vägas mot företagets affärsmål. Orange Business kan hjälpa dig att kartlägga de tekniska, affärsmässiga och ekonomiska fördelarna med att införa en molnlösning.

Läs mer

Har du tänkt igenom de juridiska aspekterna av molnlösningen?

Det finns ett antal juridiska risker med att använda en molnlösning. Orange Business kan hjälpa dig att minska dessa risker.

Läs mer