Boosta era intäktsströmmar

Utmaningen att frigöra potentialen och främja tillväxten.

Det är dags att komma igång med arbetet som ska möjliggöra er tillväxt och upprätthålla er konkurrenskraft! Oavsett storlek på er organisation är utmaningen densamma. Om ni ska börja utveckla en ny intäktsström, behöver ni lämna ert gamla företags-DNA bakom er och agera som ett uppstartsföretag med ny finansiering. Det är dags att vakna, sätta på en kanna kaffe, och utveckla ett tänkesätt som andas tillväxt – innan det är för sent!

Hur ska man utnyttja det “nya” värdeerbjudandet?

Det är hur enkelt som helst. Värdeerbjudandet bör kombinera långsiktigt värdeskapande med verklig kostnadseffektivitet inom IT. Vad innebär det för din verksamhet?

Om er IT-plattform skulle bli lika granulär som er transaktionsverksamhet uppkommer stora möjligheter. Låt oss ta exemplet med ett kollektivtrafikbolag. Du kan relatera alla kostnader till en biljett och automatiskt skala ned eller ändra prioriteringar vad gäller resurser utan onödiga kostnader. Denna typ av kraftfulla flexibilitet och kontroll kan omvandla er affärsmodell.

Snabba förändringar måste stärka resultaten

Det vanligaste problemet är att förändringarna går för långsamt. Vad kan vi då göra? Vi kan hjälpa er att ta produkten till marknaden fortare genom att snabbare bygga upp tillämpningslösningar som nyttjar den potential som finns i molnlösningar. Resultatet blir att ni kan fokusera på affärsresultaten. Omvänt, när ni har problem med alltför hög tillväxt på alltför kort tid kan vi hjälpa er med uppskalningen utan att skada den kreativa kultur som ligger bakom den ursprungliga tillväxten.

Öka tillväxten genom samarbete och rätt teknikstrategi

Självklart finns det många hinder på vägen. En utmaning är att bygga upp en stabil intäktsström i syfte att öka aktievärdet och stärka förtroendet hos aktieägarna. Vi är mycket medvetna om att intressenter i företaget vill se en hållbar tillväxt. Vi inser att det finns en rädsla för att störa de talanger som varit delaktiga i att skapa framgångarna. Målet måste alltid vara att stärka teknikstrategin och att samarbeta kring den så att ni kan öka tillväxten.

Hör Stefan Månsby, Evangelist på Orange Business, förklara sina tankar om intäktsströmmar och hur ni kan skapa hållbar tillväxt.

Nå framgång genom ett agilt arbetssätt

Det handlar inte bara om teknik, ibland handlar det också om hur man gör de nuvarande tekniksatsningarna till avkastning på investerat kapital och omvandlar dem till något konkret. Vi vet att maskininlärning, AI och molnet markan ökar sannolikheten för att ni blir lönsamma, attraherar nya kunder och behåller befintliga kunder.

En del företag blir rädda när de ser marginalerna sjunka och de kan då bli motståndare till förändringar. Men de som är förändringsbenägna ser resultat när de börjar att omdefiniera och förnya sitt arbetssätt.

Ökad flexibilitet är en stark drivkraft för tillväxt. Med Orange Business hjälp kan ni övergå till en mer agil DevOps-strategi, fånga upp värden i verksamheten och verkligen börja positionera företaget för tillväxt samtidigt som ni minskar de operationella riskerna.