4 steg till en flexibel IT-leverans för transport-branschen

Att ingen organisation kan luta sig tillbaka med en ”det löser sig alltid-attityd” visste de flesta redan innan pandemin slog till i våras. Följderna av Covid-19 gjorde det dock smärtsamt tydligt hur viktigt det är för företag inom transport och logistik att ha en agil operativ modell som kan anpassas efter snabba förändringar. Läs vidare för att se hur ni tar de första stegen mot en flexibel IT-leverans som minskar era kostnader utan att tumma på säkerheten.

Undersökningar och analyser som gjorts efter pandemins utbrott pekar alla på samma sak. Distansarbete och onlinemöten är här för att stanna, liksom en allt snabbare förändringstakt. Detta innebär att företag kontinuerligt måste ifrågasätta gamla strukturer som bromsar förändring. Transport- och logistikbranschen måste fortsätta vara lika modig, flexibel och snabbfotad som de visat prov på under pandemin.

För de flesta innebär detta rent konkret en grundläggande omställning för att etablera och upprätthålla ökad flexibilitet i sin organisation.

Att gå över till den typ av skalbara lösningar som hybrida molntjänster erbjuder är för många inom transport och logistik ett grundläggande första steg mot en flexibel digital strategi. Idag finns det många leverantörer som kan hjälpa er till en hybrid IT-miljö som är flexibel, säker och stöttar en föränderlig operativ modell. För att maximera molnets positiva effekter för er affär behöver ni dock höja blicken från tekniken. Även om dessa lösningar är relativt enkla att implementera kantas vägen till er optimala molndrift ofta av utmaningar som måste hanteras löpande. Detta ställer krav på nya arbetsprocesser och en flexibel IT-organisation.

4 Steg till en flexibel IT-leverans för transportbranschen

1: Utveckla en solid strategi

En flexibel affärsstrategi handlar om att ta fram processer som hjälper organisationen att jobba smartare.

Varje företag är unikt, för att utveckla en strategi som passar just ert måste ni utgå från ert nuläge och era specifika behov. Det finns ingen färdig lösning. Fundera på vem som ska ansvara för dessa frågor och huruvida extern kompetens behövs för att etablera nya processer och system.

2: Överväg specifika behov och förutsättningar. Molnlösningar för riskminimering

Som ni säkert vet finns det många olika typer av digitala lösningar. Inom IT är hybrida molnlösningar oftast det första steget mot en mer agil affärsverksamhet. Då de kan skalas upp och ner efter behov är de både kostnadseffektiva och anpassningsbara. Vägen till molnet är dock inte helt utan utmaningar. Varje molnresa är verkligen unik, inte plug’n’play enligt en standardmall.

Flera olika faktorer påverkar utvecklingen av den säkraste, tekniskt bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för er. Dessa kan vara:

  • Hur långt ni har kommit i er digitala resa
  • Vilka system ni använder idag
  • Vilken teknisk lösning som är bäst lämpad baserat på era krav kopplade till funktionalitet, säkerhet och budget

Nyckeln till en lyckad molnresa är att sätta upp en långsiktig molnstrategi baserad på ett gediget förarbete. Detta arbete bör involvera team från olika delar av verksamheten som tillsammans arbetar fram en plan för hur fördelarna med molnet nyttjas bäst. Fokus bör alltid ligga på effektmålen för er verksamhet. Teknologin i sig är inte avgörande, även om den är viktig.

3: Nyttja kostnadsfördelarna med molnet

När ni väl bestämt er för att molnlösningar ska vara en del av er digitala strategi är nästa steg att se till att era kostnader hålls nere, och att ni bara betalar för det ni nyttjar – en av de stora fördelarna med molnlösningar.

Att låta en molnpartner hantera er infrastruktur och synliggöra era kostnader kan spara mycket pengar. Det är även en fördel att bygga upp molnstrukturen från grunden för att göra kostnaderna transparanta. När ni överlåter driften av er infrastruktur till en partner får ni också bättre kontroll över lösningen och riskerar inte att tappa kontroll över kostnader, utvecklings- eller förvaltningsfrågor.

4: Gå inte ensam

Vägen mot flexibel IT bör helst inte vandras ensam. Det är inte lätt att se sin organisation utifrån, så gränsöverskridande samarbete inom så väl som utanför organisationen är en avgörande faktor för att snabbt upptäcka nya möjligheter. Vilket även är nyckeln till en flexibel företagskultur.

Genom att ta hjälp av en partner säkerställer ni att ni får de bästa lösningarna för er digitala strategi samtidigt som er organisation alltid är redo för nya svängningar. En partner kan hjälpa er att ifrågasätta existerande företagskultur, hitta nya affärsmodeller, inkomstkällor och arbetsprocesser för vägen framåt.

Att våga testa nya lösningar och misslyckas kräver att man är trygg i sina beslut. Att samarbeta med erfarna experter som är engagerade, proaktiva och snabbfotade grundlägger just denna trygghet framåt vilket gynnar både företag, kunder och medarbetare. Det gör också att ni får mer tid över att för att utveckla er affär.

Tryggt val när MTR väljer Orange Business som driftleverantör

IT-driftleverantören Orange Business och tågbolaget MTR Nordic AB som bland annat driftar tågtrafiken i Stockholm har ingått ett samarbete som innebär att MTR kommer lägga över all sin IT-drift på Orange Business.

MTR Nordics AB driftar Stockholms tunnelbana och Stockholms pendeltåg, samt kör snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ett stort ansvar för att tågen alltid är tillgängliga och går enligt tidtabell. Med ett ökat tågresande har verksamheten växt och kraven på en fungerande och felfri drift ökat.