Snabbare produktutveckling genom outsourcad drift i molnet


När Komplett Bank skulle lägga sina konsumentlånetjänster i Microsoft Azure behövde de en partner som hade den rätta kompetensen för att stödja molnresan hela vägen – även efter migrering. De vände sig till Orange Business som har arbetat med Komplett Bank sedan 2018, och tillsammans med leverantören uppfylldes visionen: högre utvecklingstakt genom outsourcad drift i molnet.


Komplett Bank är en specialiserad leverantör av flexibel konsumentfinansiering med huvudkontor i Norge. De fokuserar på den nordiska marknaden. Under 2017 tog banken det strategiska beslutet att minska användningen av sina interna datacenter och distribuera alla nya tjänster via Microsoft Azure.

”Vi ville dra nytta av fördelarna som en molnplattform kan erbjuda, eftersom vi inte ville oroa oss för lagerproblem eller spåra förändringar. Samtidigt ville vi ha den flexibilitet och skalbarhet som molnet kan ge oss. Det viktigaste var dock att vi letade efter högre hastighet när det gäller att lansera tjänster och sätta dessa i kontinuerlig drift”

– förklarar Prateek Chaudhary, som leder teamet som ansvarar för molndriften på Komplett Bank.

Utnyttja molnet rätt

När Komplett Bank hade konfigurerat molnplattformen och startat upp miljön insåg de snart att de saknade den operativa expertis som behövdes för att dra full nytta av alla fördelar som Azure erbjuder.

”Implementationen var på plats och hastigheten var på plats men vi behövde molnexpertis, någon med ett operativt tänkesätt”
– medger Chaudhary. 

Det var här Orange Business kom in i bilden.

Sedan 2018 har Orange Business ägnat sig åt att bygga, implementera och underhålla Komplett Banks infrastruktur i Microsoft Azure. Bolaget har även 24/7 övervakning och drift av de tjänster som banken tillhandahåller genom kundtjänstteamet och driftcentralen. Som en del av Komplett Banks digitala transformationsresa till molnet har Orange Business levererat nyskapande kunskap för att göra det enklare att använda Azure Kubernetes (AKS) för Komplett Banks nästa generations banktjänster. Orange Business expertkonsulter utgör tre fjärdedelar av Prateek Chaudharys team på fyra personer som ansvarar för molndrift.

Hastighet betyder allt

På den mycket konkurrensutsatta marknad som FinTech och konsumentbanker verkar på betyder hastighet allt. Möjligheten att testa en ny tjänst och antingen implementera den eller kassera den, utan större förlust av tid eller resurser, har stor betydelse för ”time to market”. Dessutom måste FinTech-leverantörer ständigt klara av nya krav på regelefterlevnad, vilket kräver snabb anpassning.

”I vår bransch måste allt göras snabbt. Utan Orange Business skulle vi inte kunna arbeta i den hastighet vi gör nu”
– Säger Prateek Chaudhary. 

Automation ger större effektivitet

En av de största fördelarna med Azure Kubernetes är möjligheten att bygga in automation i system och processer. Men, som Prateek Chaudhary förklarar, behöver du rätt kompetens för att dra fördel av automatisering.

”Du måste veta hur molnet fungerar för att hitta möjligheter att skapa automatisering. Orange Business fungerar som rådgivare till Komplett Bank så att vi kan dra nytta av de automationsmöjligheter som Azure Kubernetes erbjuder”, säger han.

Tack vare automatiseringen som nu är integrerad i Komplett Banks system kan företaget göra mer på färre arbetstimmar.

Automatiserad certifikatadministration i molnet

Att beställa, underhålla och förnya certifikat kan vara en tidskrävande process. Hos Komplett Bank har en befintlig manuell process ersatts av en automatiserad process.

”Under de senaste åren har antalet certifikat vi måste hantera ökat steg för steg, och processen att hålla dem uppdaterade har blivit ganska frustrerande”
– förklarar Prateek Chaudhary. 

”Tack vare ett automatiserat certifikathanteringsprojekt som vi implementerade med Orange Business, är varje certifikat nu i ”Cloud KeyVault”, och när det löper ut förnyas det automatiskt. Detta har minskat antalet incidenter på grund av att påminnelser inte finns på plats och sparat oss ett betydande antal arbetstimmar i beställningsprocessen”
– fortsätter han.

”För att dra fördel av molnet behöver du molnexpertis”

Funderar du på att flytta till en molnplattform? Här är tre tips från Prateek Chaudhary på Komplett Bank:

  1. Alla verksamheter bör tänka över möjligheterna att migrera till publika molntjänster. Det är här du hittar de senaste tekniska lösningarna.
  2. Brist på anställda med rätt kompetens är ett stort problem för teknikföretag. Om du inte befinner dig i molnet riskerar du att förlora de bästa medarbetarna som hellre jobbar med moderna tjänster.
  3. Se till att du har rätt extern expertis för att guida dig i molnet. Det är ett stort steg att ta, men om du gör det rätt kommer det att ge positiva resultat.

Komplett bank

Utmaning

Komplett Bank hade startat upp miljöer för sina banktjänster i en molnplattform, men saknade operativ expertis för att dra nytta av fördelarna som Microsoft Azure erbjuder.

Lösning

Komplett Bank hade startat upp miljöer för sina banktjänster i en molnplattform, men saknade operativ expertis för att dra nytta av fördelarna som Microsoft Azure erbjuder.

Resultat

Orange Business erbjuder spjutspetskompetens och tar ansvar för de operativa aspekterna, så att Komplett Banks utvecklare kan dra nytta av molnets fördelar utan att behöva lägga tid och resurser på underhåll. Processen har minskat antalet incidenter och sparat banken ett betydande antal arbetstimmar, som i stället kan lägga på utveckling av nya tjänster.