Säkerhet och flexibilitet i fokus när MTR byggde ny infrastruktur

MTR lämnade för ett år sedan över driften av infrastrukturen till Stockholms tunnelbana och tåg till Orange Business Services. Idag har de en ny plattform som garanterar både högre säkerhet och större flexibilitet. Nu ser bolaget fram emot lägre driftskostnader och mer tid över för verksamhetens utveckling framåt.


De flesta som reser med tunnelbana, pendeltåg och snabbtåg har höga krav på att tågen ska vara säkra, tillgängliga och gå enligt tidtabell. De senaste åren har tågresandet ökat vilket gjort att kraven på säkerhet och tillgänglighet ökat ytterligare. I Stockholm är det MTR Nordics AB som ansvarar för driften av infrastrukturen för tunnelbana och pendeltåg – sedan ett år tillbaka har bolaget outsourcat det ansvaret till Orange Business Services.

– När avtalet med vår gamla outsourcingleverantör löpte ut letade vi efter en driftpartner som kunde tillhandahålla en säker och felfri drift, samt matcha våra behov här och nu, men också hantera bolagets utveckling framåt, säger Mattias Åsling, CIO på MTR.

Ökad flexibilitet

Samarbetet med Orange Business Services inleddes med ett implementationsprojekt som syftade till att bygga en säker och flexibel infrastruktur anpassad efter MTR:s behov och krav. Nu är implementationen av den nya miljön färdigställd och Bernard Appel, IT Security Manager hos MTR, tycker att projektet har löpt på bra, speciellt med tanke på att hela miljön sattes upp och installerades från grunden.

– Orange Business Services projektledare har ställt tydliga krav och lösningsarkitekten var mycket kunnig och erfaren. Vi har haft regelbundna möten och diskuterat vilka lösningar som passar oss bäst, säger han.

Den nya infrastrukturen innebär att MTR fått en modern, mer flexibel och effektivare plattform där de kan öka eller minska kapaciteten allt eftersom behoven förändras.

– De flesta leverantörer kan öka kapaciteten men inte alla kan hantera ett minskat nyttjande. Orange Business Services har en flexibel affärsmodell och det värdesätter vi mycket eftersom det inte bara förbättrar effektiviteten utan också minskar våra kostnaden då plattformen inte utnyttjas i onödan, säger Bernard Appel.

Ingen ja-sägare

För MTR var det viktigt att deras framtida partner var proaktiv, inte bara sa ja till MTR:s lösningar och förslag utan även kom med egna förslag och ställde krav tillbaka.

– Vi sökte en leverantör som levererade utförda tjänster med så bra kvalité att vi inte behövde lägga tid och resurser på kontroller, säger Bernard Appel projektledare och IT-säkerhetsansvarig på MTR.

När samarbetet nu pågått ett år kan Bernard Appel intyga att Orange Business Services i högsta grad har levt upp till dessa krav.

– Orange Business Services har kunniga experter som tar sig tid att föreslå och argumentera för alternativa lösningar i infrastrukturen, vilket både utvecklar och förbättrar våra tjänster, men även tillgodoser våra höga säkerhetskrav, säger han.

Säkerheten i fokus

Säkerhet är en viktig fråga för MTR och de ville inte samarbeta med en allt för stor leverantör där MTR själva skulle bli en liten kund. I valet av leverantör var det därför ett stort plus att Orange Business Services hade en kapabel säkerhetsorganisation, som var certifierade inom ISO 27001, samt ett Security Incident Responce Team (SIRT) som kunde erbjuda säkerhetstjänster och tillsammans med kundteamet hantera säkerhetsincidenter och följa upp sårbarheter i förebyggande syfte.

Enligt Bernard Appel märks det verkligen att säkerheten genomsyrar allt på Orange Business Services och att MTR:s ärenden alltid prioriteras.

– Orange Business Services lägger stor vikt vid att rapportera problem och incidenter och varnar i tid när säkerhetsuppdateringar behöver göras. De bevakar, utvärderar och i brådskande fall, agerar de själva, utan att gå via oss, vilket vi uppskattar. Säkerhetsarbetet är på riktigt och idag behöver vi inte någon ytterligare säkerhetsleverantör vilket vi hade tidigare, säger Bernard Appel.

Han uppskattar även att Orange Business Services konsulter alltid är tillgängliga och lätta att få tag på oavsett tid på dygnet.

En utmaning innan projektet satte igång var att systemen behövde separeras och att accesserna till systemen skulle bli tydligare. Idag har detta åtgärdats och dessutom har alla system dokumenterats.

– Tack vara detta projekt har vi nu fått bättre ordning och reda i systemen vilket verkligen underlättar vårt arbete, säger Bernard Appel.

Tid att utveckla kärnverksamhet

Då Orange Business Services sköter både support, drift och säkerhet har teknikerna på MTR fått mer tid över för sin egen kärnverksamhet.

– Eftersom vi nu slipper lägga resurser på detaljer i driften kan vi istället fokusera på verksamhetens behov och vår framtida utveckling, säger Bernard Appel som nu ser fram emot att utveckla samarbetet vidare.

– För oss är det viktigt att inte stanna upp utan att även framåt diskutera vad som kan utvecklas och förbättras och hur vi ytterligare kan minska kostnader för system och backuper, säger Bernard Appel.

Han ser också fram emot att Orange Business Services kommer uppdatera plattformen regelbundet så att den följer med i den tekniska utvecklingen av moderna leveransmodeller som exempelvis molntjänster.

– Vi har även diskuterat hur Orange Business Services kan stötta oss framåt genom sin expertis inom Big Data, AI samt Machine Learning i syfte att utveckla smarta tjänster som inte bara kommer stärka vår konkurrenskraft, utan även förbättra upplevelsen för våra kunder, säger Bernard Appel.

MTR:s upplevda effekter efter ett års samarbete med Orange Business Services:

  • En flexiblare plattform som kan öka eller minska allt eftersom behoven förändrats.
  • Mer ordning och reda – alla system är numer väldokumenterade och det är tydligt vem som har behörighet och inte.
  • MTR:s tekniker behöver inte lägga lika mycket tid på driften och kan istället fokusera på framtida utveckling.
  • Sårbarhets- och säkerhetsuppdateringar görs regelbundet.
  • Lättillgänglig support alla tider på dygnet.
  • Bättre kostnadskontroll – genom ”nycklade” fakturor blir det tydligt vilka kostnader som härrör till vilka system.

Främsta framgångsfaktorer i projektet enligt MTR:

  1. Säkerhet i fokus – säkerheten var viktig i upphandlingen och Orange Business Services har ett stort säkerhetsteam som varnar för incidenter och föreslår förbättringar.
  2. Samarbetsvilliga – kompetent, flexibelt och lösningsorienterat team som alltid ställer upp med resurser och kompetens.
  3. Tillgängliga – supporten är snabb och lätt att nå.
  4. Proaktiva – Orange Business Services team diskuterar och rekommenderar bästa lösningen för varje system.