Ruter investerar i IOT-lösning och DevOps för verksamhetskritisk MQTT-plattform


Ruter AS är ett kollektivtrafikföretag i den norska huvudstaden Oslo och delar av Viken (tidigare Akershus län). De står för hälften av Norges kollektivtrafik. Bolaget har en operativmodell som liknar många andra verksamheter med samma uppdrag i Norge, Europa och resten av världen.

Ruter AS har ett globalt orienterat perspektiv på teknik, inklusive molntjänster och digitala mobilitetsplattformar. En anledning till detta är att företagets handlingsutrymme och tjänsteutbud i hög grad påverkas av externa teknikval. Ruters IT-direktör sitter bland annat i Standardkommittén för ITxPT (IT för kollektivtrafik). ITxPT har etablerat en öppen arkitektur för dataåtkomst och systemintegration inom mobilitetstjänster, inklusive kollektivtrafik.

I sin planering ser Ruter holistiskt på kombinerad mobilitet och ersätter nu mottot ”från hållplats till hållplats” med ”från dörr till dörr”, som omfattar resor med buss, spårvagn, båt och tåg, samt cykling och promenader.

Lär mer här

Samarbete för verksamhetskritisk MQTT-tjänst

Ruters avdelning Core Mobility Platform (CMP) levererar en självbetjäningsplattform på AWS. CMP tillhandahåller ett heltäckande tillvägagångssätt för hela Ruter och förenklar tillgången till molntjänster som används av verksamhetens andra kundorienterade IT-team.

Som en del av erbjudandet samarbetade CMP med kollegor på Team Real Time (Sanntid) för att sätta upp en MQTT-plattform som överensstämmer med ITxPT-standarden. MQTT är ett protokoll för enklare IoT-datautbyten där det ofta är nödvändigt att hantera dåliga dataanslutningar (ofta många omsändningar). Kontinuerlig MQTT-kommunikation med de olika kollektivtrafikmedlen är verksamhetskritisk. Ruters MQTT-plattform utbyter meddelanden med företagets kollektivtrafik varannan sekund. Utbytena omfattar information om position, antal personer som stiger av/på, passagerartyper (barn, vuxen, barnvagn, cykel etc).

Ruter har bytt från en MQ-teknik med begränsad funktionalitet till EMQ X som bättre möter deras behov. Efter att ha etablerat MQTT-tjänsten på Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ansåg Ruter att det grundläggande utvecklingsarbetet var avslutat. Team Real Time skötte hanteringen av Amazon EKS under en tid innan företaget kontaktade AWS MSP-partner Orange Business om ytterligare DevOps-samarbete.

I stället för att välja den mer tidskrävande processen att konfigurera en ny Amazon EKS-tjänst, fortsatte Orange Business att arbeta på lösningen med Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) på AWS Fargate. Amazon ECS på AWS Fargate är en 100% hanterad containertjänst som eliminerar behovet av att hantera underliggande system, inklusive OS. Skulle tekniska problem uppstå – till exempel om en nod som systemet körs på går ned – startas tjänsten automatiskt om.

I enlighet med CMP:s mandat är tjänsten uppsatt som en PaaS-lösning. Detta gör det möjligt att replikera tjänsten. Andra team kan också integrera sina applikationer via befintliga kluster när MQTT-åtkomst behövs.

MQTT-tjänsten som nu drivs i Orange Business regi håller en mycket hög prestandanivå.

En robust molnlösning

Infrastructure As Code (IAC) verktyget Terraform används för att konfigurera alla delar av den containerbaserade plattformen. AWS NLB (Network Load Balancer) används för att distribuera trafik mellan containrar. Implementeringen av konfigurationsändringar och nya versioner sker via AWS CodePipeline. Uppgraderingar och konfigurationsändringar hanteras med AWS CodePipeline, AWS CodeBuild och AWS CodeDeploy.

Användarautentisering sker via Amazon Aurora MySQL. Ändringar förmedlas med via databas-triggers för att starta en Lambda-funktion, vilket genererar en spårbar logg som sparas i Amazon S3. Amazon CloudFront och AWS WAF (Web Application Firewall) exponerar loggen för godkända IP-adresser med autentisering via Lambda@Edge.


Orange Business AWS MSP-tjänster täcker behovet

För Ruter är det också viktigt att MQTT-tjänsten stöds fullt ut av Orange Business AWS MSP-tjänster. Orange Business har varit en AWS Managed Service Provider sedan 2020.

Grunden för företagets kvalificering var dess expertis inom operativ och affärsstrategisk förvaltning, molninfrastruktur, applikationsmigrering, automatisering och driftleveranser som stödjer DevOps med kunder.

Tillgången till 24/7 support, samt Orange Business framstående säkerhet, regelefterlevnad, övervakning oc förvaltning är flera anledningar till att Ruter säkert kan investera sina resurser i utvecklingen av tjänster för kollektivtrafikanvändare i Oslo och Viken.