Rekordsnabb Exadata-flytt för SBAB

I den allt tuffare konkurrensen måste svenska långivare göra sitt yttersta för att vinna kundernas förtroende och lojalitet. Att ligga i framkant blir därför avgörande och för att lyckas krävs samarbetspartners som förstår utmaningen och som kan leverera – snabbt, kompetent och säkert.


Tillgänglighet och effektivitet i det digitala mötet

SBAB:s vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån med en unik kundupplevelse utöver det vanliga. Valet av Oracles Exadata-plattform, som förvaltas av Orange Business Services, möjliggör ett digitalt kundmöte som kännetecknas av driftstabilitet och tillgänglighet.

SBAB använder Oracles Exadata-plattform som möjliggör effektiv och hög tillgänglighet via webben, så att kunderna alltid kan nå sina kontouppgifter, saldo och transaktionsinformation rörande sparande och lån. Under slutet av 2016 bestämde SBAB att de skulle flytta Exadata-plattformen till Orange Business Services, med slutdatum sista april 2017. Jan Stenkvist, Senior Vendor Manager på SBAB berättar:

– SBAB håller en ständigt hög förändringstakt för att kunna hålla jämna steg med de krav som våra kunder ställer på oss i det digitala mötet. En del av den satta sourcing-strategin var därför att Exadata-flytten skulle ske före sommaren.

Exadata-flytt – på fyra månader

Utmaningen var alltså att etablera plattformen före slutdatum, med en projektperiod på endast fyra månader. Daniel Alenius är Driftschef på SBAB och betonar att SBAB:s och Orange Business Services tidigare erfarenhet av samarbete låg till grund för det förtroende de hade för Orange Business Services:
– Vi känner oss trygga med Orange Business Services stora erfarenhet av att driva komplicerade projekt, samt mot bakgrund av deras tidigare uppvisade leveranser gentemot oss. Dessutom vet vi att de har goda relationer med Oracle. Därför ser vi Orange Business Services som en strategisk IT-driftsleverantör till SBAB över längre tid.

Mer agila arbetssätt

SBAB tidigare arbetat enligt en ticket-modell där man lägger en beställning och inväntar svar. Genom att istället lyfta spörsmålen till projektledningsnivå menar Jan att de i samarbetet med Orange Business Services hittade betydligt mer agila arbetssätt:
– Vi är övertygade om att en framgångsfaktor i det här projektet var att vi i ett tidigt skede inledde samarbete med en kunnig och erfaren partner för de komplexa infrastrukturella förändringar som vi stod inför.

Kompetens – från båda håll

Med facit i hand blev samarbetet en stor succé. Projektorganisationen som tillsattes lyckades leverera helt i enlighet med projektplanen. Att på så kort tid införa Exadata-plattformen krävde att såväl Orange Business Services som SBAB tillförde sina respektive kompetenser, båda med gedigen erfarenhet av att säkerställa daglig drift av IT-system, med höga krav på tillgänglighet och prestanda. Jan, igen:
– När jag blickar tillbaka på projektet kan jag konstatera att vi tillsammans med kompetenta och hängivna medarbetare, genom planering, styrning och kontroll har etablerat en ny driftsmiljö på endast fyra månader – i enlighet med kostnadsestimat.

Daniel avslutar:
– Jag är oerhört tacksam, både över det stora engagemanget hos våra medarbetare och för den erfarenhet som Orange Business Services bidrog med i projektet. Det har resulterat i att SBAB nu tillhandahåller en IT-miljö i toppklass för våra kunder, både vad gäller svarstider och tillgänglighet.

From idea to cable

The initial phase is followed by specific development steps and cycles that pave the way to actual applications and solutions – the Data Solution itself.
This constructive phase is characterized by practicerelevance and usability. Using conventional consultancy approaches and methods, the result might be, for example, confirmation that a data case is feasible and an indication of how it could work.

However, the whole process grinds to a halt after the prototyping or proof of concept stage.
In contrast, Data Thinking goes much further. Rather than setting prototyping as the objective, it focuses on product maturity from the outset; use and application are considered as the next step in the process chain throughout.