Kubernetesbaserad containerdrift ger Inera ökad flexibilitet och nöjdare kunder


Inera som utvecklar tjänster inom e-hälsa märker stor skillnad i arbetssätt sedan de gått från traditionell serverdrift till kubernetesbaserad containerdrift. I dag tas nya tjänster fram snabbare, effektivare och säkrare. Det nya flexibla sättet att arbeta stöttar vår affär och ökar tillgängligheten för våra kunder, säger Karl Holmberg, Driftchef på Inera.

Inera ägs av Sveriges regioner, kommuner och SKR Företag och deras uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. De gör de genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera har bland annat utvecklat e-hälsotjänsterna på 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen.

Tidigare upphandlade Inera tjänster och system som en helhetslösning, men detta blev spretigt och de behövde konsolidera driften.

Vi hade också ett krav från slutkunden på bättre tillgänglighet och ökad säkerhet. Dessutom hade våra utvecklare problem med långa och svåra driftsättningar, säger Karl Holmberg.

Containrar är perfekta för e-tjänster

Detta är bakgrunden till varför Inera år 2016 upphandlade Orange Business som ny driftsleverantör. Kravet var att deras nya driftleverantör skulle kunna tillhandhålla en stabil och säker container-plattform byggd på kubernetes.

Containrar är en kraftfull programvara som förenklar distributionen av applikationer. De är perfekta om man ska utveckla många digitala tjänster och snabbt vill ha ut dem på marknaden, säger Karl Holmberg.

Kubernetes ger ökad effektivitet och uppskattas

Det tog inte lång tid efter det att den nya plattformen var installerad som Inera märkte att tiden mellan utveckling, test och driftsättning kortades markant. Driftsättning som tidigare tog minst två timmar och behövde ske på helger och kvällstid tar i dag bara några minuter och kan ske när som helst utan att det påverkade slutkunden på något sätt.

Det nya sättet att utveckla applikationer på ökar vår effektivitet och uppskattas av såväl våra utvecklare och som våra kunder, säger Karl Holmberg och fortsätter:

“Containerdrift stödjer vår affärsmodell och ger oss större möjlighet att fokusera på innovation och utveckling av smarta digitala tjänster åt medborgarna.”

Fem fördelar med Kubernetes

Att jobba agilt med Kubernetes har gett Inera många positiva effekter:

1

I dag har Inera ett verktyg som hjälper dem att snabbt utveckla och deploya stabila applikationer.

2

Förkortad tid mellan utveckling till produktion, samt minskade driftskostnader och snabbare driftsättning bidrar till ett positivt affärsresultat.

3

Lättheten att skala upp och ner efter behov ökar affärsflexibiliteten.

4

Att slutkunden inte påverkas av nya releaser men snabbare får nya smarta tjänster tillhanda.

5

Eftersom det är en automatiserad lösning blir hanteringen effektivare, säkrare och tillgängligheten ökar vilket frigör tid för utvecklarna som i stället kan fokusera på fortsatt utveckling.