Migrering från Azure till AWS och omstrukturering hos EcoOnline

I en alltmer digital och snabbt föränderlig värld ställs företag ständigt inför nya miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (MHS). Det norska företaget EcoOnline har specialiserat sig på att utveckla system för hantering av MHS-initiativ. För att ligga i framkant på MHS-marknaden har företaget anlitat Orange Business som sin AWS-partner. Det här fallet beskriver en migrering av Crawler-tjänsten från Azure till AWS för att hjälpa EcoOnline att få bättre kontroll över applikationens utvecklingshastighet, säkerhet och kostnader.

Om kunden

EcoOnline är ett globalt företag med över 10 000 kunder som utvecklar och tillhandahåller system för hantering av MHS-initiativ.


Företaget moderniserar kontinuerligt sin AWS-miljö tillsammans med sin partner Orange Business. Den pågående resan till molnet är en strategisk nödvändighet för att förbättra kommersiell konkurrenskraft. Trots betydande optimeringsinsatser har EcoOnlines AWS-användning vuxit med cirka 80% (från juli 2022 till juli 2023). Företagets huvudprioriteringar inkluderar skalbara, modulära och regelrätta infrastrukturlösningar, såsom användningen av mikrotjänster, serverlösa och ändamålsenliga arkitekturer – allt byggt på bästa praxis.

Utmaningen i detta fall: EcoOnline har använt flera molnplattformar för olika applikationer. De konsoliderar dessa för att få bättre kontroll över distribution och konfiguration. En av dessa tjänster är Crawler-tjänsten som utvecklades i Azure med en manuellt konfigurerad Docker-bild och den används för att samla in kemisk säkerhetsinformation från webben. För att göra tjänsten stabilare och enklare att hantera initierades ett tvåstegsprojekt för att migrera Crawler-tjänsten till AWS Fargate. Byggprocessen sker med hjälp av standard CI/CD-pipelines. Det andra steget är att migrera containern till en helt serverlös lösning med AWS Lambda och SQS.

Bild: Ecoonlines logotyp

Lösningen

Crawler-applikationen är utvecklad i Node.js och använder en huvudlös Chrome-instans för att ladda ner uppdaterade säkerhetsbladsdata från olika leverantörer. Applikationen har en intern kö, och all bearbetning hanteras inom applikationen. De resulterande säkerhetsbladen lagras i EFS och är tillgängliga för EcoOnlines andra SaaS-applikationer, såsom Kemisk Säkerhet.

Som en del av migreringen från Azure till AWS har man satt upp en pipeline för att hantera både byggandet och distributionen av applikationen. Det befintliga pipeline-mönstret som används för andra containeriserade tjänster hos EcoOnline återanvänds. Orange Business hjälpte EcoOnline att sätta upp ett mönster där man bygger en gång och distribuera många gånger. Distribution görs till befintliga ECS Fargate-kluster och lastbalanseringsinfrastruktur.

Det sista steget i projektet är att göra en fullständig omskrivning. Detta kommer att vara ett green-field-projekt, där Orange Business kommer att arbeta tillsammans med EcoOnline för att refaktorisera lösningen.

Orange Business har även satt upp övervakning av applikationen i dess nuvarande form med hjälp av CloudWatch-mätvärden och Datadog-mönster för att fånga upp spårning och loggning av Crawler-tjänsten.

EcoOnline drar också nytta av Orange Business Managed Services såsom Cloud Essentials och Cloud Foundation med dess säkra och skalbara Landing Zone.

Resultat och fördelar

Migreringen av Crawler-tjänsten från Azure till AWS kommer att hjälpa EcoOnline att få bättre kontroll över applikationens utvecklingshastighet, stabilitet, säkerhet och kostnader.

  • Snabbare och standardiserat arbetsflöde för utveckling av Crawler-tjänsten.
  • Inga överföringskostnader mellan molnplattformar. All bearbetning sker i AWS.
  • Bättre skalbarhet. Infrastrukturen är inte längre beroende av manuellt underhållna container-backends.
  • Ökad loggning och övervakning av Crawler-tjänsten gör det möjligt för utvecklingsteam att snabbare upptäcka problem.
  • Genom att migrera till ett helt serverlöst mönster kommer kostnaden att minskas avsevärt eftersom tjänsten är händelsestyrd.