I takt med att Nordkap växte och fick allt större kunder ökade kraven på att kunna påvisa bästa möjliga datasäkerhet.

Nordkap är ett svenskt företag som erbjuder lösningar för treasury-funktionen i kapitalintensiva bolag. Plattformen är helt webbaserad och kräver inte någon installation. På kort tid har Nordkap etablerat sig som det ledande webbaserade treasury-systemet i Sverige och Norge. Ambitionen är nu att förädla och vidareutveckla systemet och även att växa ytterligare – både i Norden och Europa.

Framgångsresa för svensk finansieringslösning för kapitalintensiva bolag


Treasury är ett samlingsnamn för hanteringen av skuldinstrument – det vill säga olika sätt att finansiera en verksamhet. Nordkap valde att fokusera på vertikalen real estate, det vill säga fastighetsbolagen, och skapade en standardiserad produkt för att hjälpa kunderna att ta hand om sin absolut största utgiftspost – betalningen av sin finansiering. Plattformen hjälper Nordkaps kunder att administrera och rapportera, skapa kontroll och analyser, men även att bli bättre köpare vid de tillfällen de väl behöver finansiering.

Tjänsten lanserades 2014 och har redan gjort en imponerande expansionsresa. Idag har de över 50 procent av de största fastighetsbolagen bland sina kunder.

Ökade krav på datasäkerhet

I takt med att Nordkap växte och fick allt större kunder ökade kraven på att kunna påvisa bästa möjliga datasäkerhet. Man ville dessutom internt utveckla en strategi för att på bästa sätt använda all den kunddata som finns i lösningen, vilket även det ställer högre krav på säkerhet.

Nordkap hade tidigare anlitat en leverantör för driftslösningar men i beslutsfattandet om leverantör var det just då viktigast att hålla kostnaderna nere, eftersom företaget fortfarande befann sig i en uppstartsfas. Ett av problemen Nordkap erfor var att lösningen inte var tillräckligt stabil och att tjänsten därigenom i vissa fall kunde gå ner. Vid denna typ av incident var även kommunikationen från leverantören bristfällig – man informerades inte då problemen uppstod och fick inte någon tydlig prognos för hur länge problemen skulle fortgå. Dessutom kunde det ta tid innan tjänsten fullt ut fungerade igen. Sammantaget riskerade Nordkap på detta sätt sina kunders förtroende.

Avgörande i beslutsfattandet – pålitlighet och stabilitet

För att vinna kundernas förtroende på sikt är alltså pålitlighet och stabilitet i driften av tjänsten avgörande. Nordkap måste helt enkelt tillhandahålla en lösning som aldrig går ner för att ständigt kunna vara tillgängliga för sina kunder. När Nordkap ”vuxit ur” uppstartsfasen påbörjades därför arbetet med att hitta bästa möjliga driftslösning.

Valet föll på Orange Business som i hög grad kontaktades till följd av att en Nordkaps investerare – Collector Bank – redan anlitade Orange Business, säger Rikard Hjelm, vd på Nordkap:

– De var nöjda vilket givetvis skapade nyfikenhet även hos oss. Sedan är det många av våra kunder som antingen känner till eller redan anlitar Orange Business och som har goda erfarenheter.

Kunskapsutbyte och välutvecklade processer präglar samarbetet

Projektet inleddes våren 2017 och har nu gått från uppstartsfas till driftsfas. Malin Sundberg är Head of Customer Relations på Nordkap och framhåller särskilt den kompetens som finns internt hos Orange Business samt de välutvecklade processer som finns i organisationen.

– Inget lämnas åt slumpen. Det är en tydligt etablerad organisation som inte behöver utarbeta nya processer från scratch under arbetets gång. I och med deras bredd av olika kompetenser får de även en rådgivande roll i vårt samarbete. Vi hade inte haft möjlighet att ha den typen av kompetens internt – då hade alla anställda inom Nordkap behövt involveras. De har med andra ord inte bara en roll som leverantör utan även som kunskapspartner.

I denna inledande fas av samarbetet anser Malin att mycket handlar om att trimma in relationen ifråga om hur man vill jobba:

– Vilken typ av stöd vill vi som kund att de ska ge oss? Vi måste även rannsaka vad som är viktigt att de lär känna om oss. Alla dessa processer tar ju tid innan de sätter sig. Den erfarenhet vi har såhär långt är att de är lyhörda för våra behov. Dessutom kommer Orange Business med egna rekommendationer om exempelvis utökade säkerhetsåtgärder i de fall de tycker att det är befogat.

En samarbetspartner att växa med

Valet av Orange Business som leverantör handlar i hög grad om förtroende, understryker Rikard Hjelm:

– Andra leverantörer kan också erbjuda liknande lösningar, men för oss var det viktigt att veta att de vi anlitade hade erfarenhet från liknande projekt och kunder som oss sedan tidigare. Den stora skillnaden nu i jämförelse med samarbetet med vår tidigare driftsleverantör är att vi är fast förvissade om att vi vilar i händerna på en säker lösning. Dessutom känner vi även att vi har en lösning som vi kan växa i då vi expanderar i Europa och på sikt även i övriga världen.

Malin Sundberg avslutar genom att sammanfatta de viktigaste lärdomarna från projektet såhär långt:

– Den stora insikten är hur viktigt det är att tänka långsiktigt. Att inte bara tänka här och nu, utan även att blicka framåt. I en expansionsfas går det snabbt och man måste bygga upp rätt förutsättningar för att kunna växa. Ett annat viktigt värde som vi har tagit fasta på i det här samarbetet är relationen som utvecklas med leverantören. Att vi, även om det kan uppstå utmaningar på vägen, har en öppen och bra dialog. Det är en förutsättning för att man som kund ska kunna känna sig trygg.

Om Nordkap

Nordkaps vision är att bli den ledande webbaserade treasury-plattformen, där användarvänlighet, flexibilitet och marknadsinformation är i fokus.
Enkelheten och flexibiliteten i Nordkaps finansverktyg har bidragit till att vi har lyckats etablera oss i både Sverige och Norge på kort tid. Som en del av vår affärside jobbar vi nära våra kunder och partners i vår kontinuerliga utveckling för att täcka de behov en finans- och ekonomifunktion har.

Läs mer om Nordkap här.