Himmelskt utvecklingstempo med Azure

Genom att använda Azures tekniska grund vill Q-Free leverera ny funktionalitet och systemförbättringar snabbare än konkurrenterna.


Med Orange Business som hybridmolnpartner lanserar Q-Free Parkering nya lösningar med Microsoft Azure som plattform. Azure-tjänsterna gör innovationstakten många gånger snabbare för Q-Free. Genom att tidigt ingå i processen bidrar Orange Business konsulter till en säker produktion långt innan lanseringen.

Q-Free skapar global molnlösning i Azure i samarbete med Microsoft Azure-partnern Orange Business. Utan standardkomponenterna i Azure skulle Q-Frees ambitiösa innovationstakt ha blivit mycket dyrare. Den här kundberättelsen är en ögonblicksbild (september 2017) från Q-Free Parkerings väg till det publika molnet.

I skrivande stund har företaget genomfört ett stegvist och lyckat koncepttest.


”Vi upplever tjänsterna i Azures publika moln som det bästa sättet att få ny teknik i stället för att själva skapa allt från grunden, om det alls hade varit möjligt”

Stian Nordnes-Jensen, Global Technical Product Manager på Q-Free

Team med tre Microsoft-experter

Vanligtvis kopplas ett IT-driftsbolag som Orange Business in precis innan nya system ska tas i produktion. Med molnlösningar ser det helt annorlunda ut. Konsulterna från Orange Business spelade en viktig roll för det slutgiltiga valet av molnlösning.

Valet av molnlösning är viktigt både nu och i framtiden, när man måste känna till leverantörernas strategi för att kunna ge råd. De val som görs redan innan programmeringen påbörjas har dessutom stor betydelse för driftsättningen när den dagen kommer. Det underskattas ofta och leder till förseningar, frustration och övertrasserade budgetar.

– Efter en noggrann analys föll valet på Microsoft Azure med Orange Business och Microsoft som samarbetspartner, slår Bergstad fast.

Med serverparker spridda över hela världen ger Azure både närhet till användarna och den nödvändiga skalbarheten. Orange Business levererar en hybrid molntjänst genom att både drifta befintliga lösningar i ett privat moln samt etablera nya i det publika Azure.

– Vi är själva Microsoft Partner. Men att lägga upp molnanvändningen på ett driftsmässigt, säkert och kostnadsmässigt smart sätt kräver spetskompetens utifrån.

Azure ger många möjligheter – VÄLDIGT många möjligheter. Om du använder alla kan det bli dyrt och inte så ändamålsenligt. Liksom med mycket annat är det viktigt med rätt balans.


Internationell verksamhet

Q-Free har huvudkontor i Trondheim och är en internationell leverantör med mer än 30 års erfarenhet av intelligenta transportsystem. Företaget kommer att använda molnlösningar som motor i den digitala transformationen. För att minska tid till marknad och samtidigt få lägre utvecklingskostnader.

– Vi levererar ett komplett system för parkering, hela vägen från parkeringshuset till operatören som sköter det hela, berättar Stian Nordnes-Jensen.

Molnlösningar är ingen nyhet för företaget. Hittills har parkeringslösningen funnits på en fysisk plats – i ett privat moln. Att Q-Free har verksamhet i flera världsdelar aktualiserar behovet av en internationell molnlösning.

Programvara tar över från maskinvara

– Branschen genomgår en stor förändring. Som så många andra går vi från traditionella maskinvarulösningar till intelligenta programvarulösningar. Administratörer världen över kan redan logga in på vår molnlösning. Men det säger sig självt att tidförseningarna blir oacceptabla om du sitter i Sydamerika och loggar in på servrar i Norge, säger hon.

Bergstad menar att det fokus på IT-driften som Orange Business konsulter har som utgångspunkt är mycket värdefullt. Bland annat måste de själva försäkra sig om att lösningarna kan köras i förhållande till ställda krav och förväntningar, både nu och längre fram. Genom att tänka på driften redan från start kan Q-Free dessutom komma snabbare från utveckling till drift och undvika övergångskostnader.

När det gäller valet av Orange Business pekar hon också på företagets erfarenhet av flera molnplattformar, inklusive säkerhet och användning av flera moln parallellt. IoT och Big Data står också på dagordningen för samarbetet.

”As the transport systems of most global cities have reached capacity, we need to make it as easy as possible for our clients to process the high quality data from our sensors and incorporate it into their operational decision making, and thus improve and even redesign how traffic flows.

says Stian Nordnes-Jensen

Många parametrar

Det finns till exempel stora möjligheter för redundant drift, lagring och backup i Azure. Ska du slå till och betala för alltihop? Hur säkrar du en bra driftsmiljö och IT-säkerhet? Hur skapar du en devops-miljö i Azure som både är ändamålsenlig att jobba med och säkrad så att kostnaderna inte skenar. Hur gör du med lastbalanseringen vid toppar i efterfrågan?

– Vi måste hitta en samarbetspartner som kan bygga en bra driftsmässig struktur som ger låga kostnader även när våra kunder använder lösningarna. Något av det som utmärkte Orange Business jämfört med andra vara att de hade mer dedikerade kundteam som följer upp dig. Du får namngivna personer som jobbar med dig som kund, säger Bergstad.

Bransch i förändring

Q-Free Parkerings utvecklingsavdelning finns på Malta. Det understryker bolagets internationella karaktär.
ALPR (Auomated Licence Plate Recognition) är en trend. 14 projekt i Sverige och ett i Oslo har redan denna teknik där registreringsskyltarna registreras vid in- och utfart. Genom uppslag i bilregistret eliminerar ALPR behovet av bommar och fysiska biljetter, och bidrar till stor flexibilitet jämfört med betalningsmöjligheter via kiosk, app eller faktura.

En annan trend är kopplad till trafikstyrning. Q-Free levererar sensorer som registrerar om parkeringsplatser är upptagna. Sensorerna kommunicerar nu i proprietära nätverk. Men tillsammans med Telenor har Q-Free genomfört lyckade tester direkt mot mobilnätet med NB-IoT-teknik.

– Vi är ett av få företag som kan visa att vi kan kommunicera via NB-IoT.

Bomlöst. Biljettlöst. Kontantfritt.

I de flesta länder kommer mobilbasstationerna att uppdateras för att hantera den här disruptiva tekniken som gör proprietära nät överflödiga och eliminerar problem kopplade till störningar i överlappande frekvensband. Tillgänglighetsinformation visas redan utanpå parkeringshus och via skyltning i närheten. I en värld där omkring nio procent av alla köer och utsläpp är relaterade till parkering blir det stora miljö- och tidsvinster om informationen skickas till navigationsskärmar och reseportaler.

Operatörerna administrerar redan åtkomstkontroll, betalning, tariffändringar, rapportering, med mera via parking management-systemet ParQ som är en ren nätlösning/Software as a Service (SaaS).

– Vi ser också framför oss självkörande fordon som behöver högkvalitativ beslutsinformation för att hitta vägar med lite trafik som leder till lediga p-platser.

Geniala molntjänster

Med vad har då det här med molnlösningar att göra?

– Förändringarna är stora och sker mycket snabbt. Lösningarna är komplexa. Vi har valt att utveckla allt från grunden. Därför är tjänsterna i molnet helt geniala och som skapta för oss. Utan dessa tjänster skulle det bli mycket dyrt att realisera vårt ambitiösa innovationsförlopp, om det alls skulle vara möjligt med den internationella distribution och robusthet som krävs, säger Bergstad.
– Där vi kanske kan använda en handfull medarbetare har Microsoft redan investerat 5 000 årsarbeten i lösningar som företaget dessutom vidareutvecklar varje dag. Det handlar om artificiell intelligens, kommunikation, prediktiv analys, logik och mycket mer. Allt är helt integrerat i Azure och vi får regelbundet tillgång till nyheter.

Q-Frees mål med att använda den tekniska grunden i Azure är att kunna leverera ny funktionalitet och systemförbättringar snabbare än konkurrenterna.

– Våra egna utvecklingsresurser använder vi till att programmera det som är helt unikt och skiljer oss från andra i branschen.

Q-Frees vision

Q-Frees vision är en helt automatiserad parkeringsprocess utan stopp i parkeringshuset eller köer vid infart, betalning och utfart. På så sätt vill företaget säkerställa maximal användning, effektivitet och lönsamhet för operatörer och behagliga upplevelser för förare.

Vid digital transformation lyckas några företag ersätta maskinvara med programvara. Q-Free Parkering är ett av dem. Där det tidigare fanns bommar, kortläsare, parkeringsbiljetter och betalmaskiner läser nu tekniken av registreringsnummer, och betalningen utförs via en tryckning på en app eller andra smarta lösningar.

Många av Orange Business andra kunder ligger också i den absoluta framkanten när det gäller digitalisering. Orange Business stöder deras strategiska val med vår kompetens inom val och drift av moln. Vi jobbar långt innan driftsfasen med att säkerställa rätt val (privat moln, hybridmoln, multimoln, offentligt moln), devops-utvecklarplattform och mycket mer. En av våra fördelar är att vi är vana vid att hantera det praktiska. Därmed hjälper vi till att säkerställa att nya lösningar faktiskt fungerar enligt plan i ett moln som även har en riktig pipeline.

Moln är det nya, men de flesta företag har också andra system i drift. Orange Business är driftsleverantör även för dessa.

Jämförelse av egenskaper vid vanligt privat moln och publika moln

Q-Free Parkerings utvecklingsavdelning finns på Malta. Det understryker bolagets internationella karaktär.
ALPR (Auomated Licence Plate Recognition) är en trend. 14 projekt i Sverige och ett i Oslo har redan denna teknik där registreringsskyltarna registreras vid in- och utfart. Genom uppslag i bilregistret eliminerar ALPR behovet av bommar och fysiska biljetter, och bidrar till stor flexibilitet jämfört med betalningsmöjligheter via kiosk, app eller faktura.

En annan trend är kopplad till trafikstyrning. Q-Free levererar sensorer som registrerar om parkeringsplatser är upptagna. Sensorerna kommunicerar nu i proprietära nätverk. Men tillsammans med Telenor har Q-Free genomfört lyckade tester direkt mot mobilnätet med NB-IoT-teknik.

– Vi är ett av få företag som kan visa att vi kan kommunicera via NB-IoT.

Bomlöst. Biljettlöst. Kontantfritt.

I de flesta länder kommer mobilbasstationerna att uppdateras för att hantera den här disruptiva tekniken som gör proprietära nät överflödiga och eliminerar problem kopplade till störningar i överlappande frekvensband. Tillgänglighetsinformation visas redan utanpå parkeringshus och via skyltning i närheten. I en värld där omkring nio procent av alla köer och utsläpp är relaterade till parkering blir det stora miljö- och tidsvinster om informationen skickas till navigationsskärmar och reseportaler.

Operatörerna administrerar redan åtkomstkontroll, betalning, tariffändringar, rapportering, med mera via parking management-systemet ParQ som är en ren nätlösning/Software as a Service (SaaS).

– Vi ser också framför oss självkörande fordon som behöver högkvalitativ beslutsinformation för att hitta vägar med lite trafik som leder till lediga p-platser.