Farmforce globala expansion säkrad med hjälp av Orange Business


När startupbolaget Farmforce skulle expandera globalt behövde de en stabil it-partner som både kunde drifta och utveckla deras digitala lösning. Valet föll på Orange Business och idag kan fler jordbrukare utan IT-vana använda Farmforce smarta verktyg.

Global expansion krävde utveckling

När Farmforce skulle expandera innebar det att fler kunder och användare över stora delar av världen skulle nyttja tjänsten, samt att ytterligare stora mängder av data skulle synkroniseras över områden med tunna mobilnätverk. AWS behövde utvecklas och Farmforce sökte en partner som kunde hjälpa och stödja dem.

”Vi behövde en partner som både kunde ansvara för driften men också arbeta proaktivt med att förbättra vår lösning”, säger Spencer Morley, Chief Operations Officer på Farmforce.

Orange Business, som har en stark närvaro i affärskritiska molnverksamheter i Europa, fick efter en ingående utvärdering ansvaret att drifta och utveckla Farmforce digitala lösning.

Såg flera förbättringsområden

Det tekniska överlämnandet gick smidigt. Orange Business kunde snabbt identifiera flera förbättringsområden och ge förslag på hur Farmforce bäst skulle konfigurera servern för att utnyttja AWS ännu smartare vad gäller såväl optimerad prestanda som ökad effektivitet.

Ger råd och stöd kring AWS

Eftersom Orange Business är en global kanalåterförsäljare av AWS, kan de hjälpa Farmforce med alla frågor rörande AWS: s breda utbud av tjänster, inklusive infrastruktur, kärn- och plattformstjänster. De kan också svara på frågor rörande teknik, affär, administration, automatisering och övervakning.

Enligt Spencer Morley har Orange Business spelat en nyckelroll i bolagets solida tillväxt globalt och det är med Orange Business hjälp som bolaget idag kan erbjuda fler småskaliga jordbrukare utan IT-vana använda AWS som verktyg.

”Orange Business ger oss det stöd vi behöver. Det är proaktiva och hjälpsamma och jag uppskattar verkligen deras professionella och dedikerade arbete”, säger Spencer Morley.