Ecoonline säkerställer hög drifttid och modern utvecklingsplattform med Orange Business som Ops-ansvarig i DevOps


Med över 375 anställda och 6 500 kunder i 80 branscher är mjukvaruhuset EcoOnline det största i Nordeuropa inom utveckling av innovativ mjukvaruteknik för ökad kemikaliesäkerhet och kostnadseffektivt HMS-arbete. IT-systemen som EcoOnline levererar är affärskritiska för kundernas arbete med att skapa säkra arbetsplatser och företag. Utvecklingsavdelningen på 75 anställda säkerställer en kontinuerlig utveckling av systemen.

Utmaningen

EcoOnline har genomfört flera företagsförvärv de senaste åren och har ambitiösa mål för framtiden. Målen inkluderar expansion till nya länder, vilket innebär att attrahera nya kunder och nya medarbetare, och – inte minst – att utveckla nya tjänster. För detta behövde företaget en framtidsinriktad teknisk plattform som kunde stödja affärsstrategin.

Företaget beslutade därför att använda sig av migration till ett publikt moln. Kravspecifikationen inkluderade automatiserad kodutveckling, känd som kontinuerlig integration och kontinuerlig distribution (CI/CD). Automatiserad skalning med “pay as you go” -avräkning ingick också i specifikationen. EcoOnline ville också konsolidera sin applikationsmiljö genom att slå samman olika kärntjänster och etablera gemensam inloggning.

Överensstämmelse med EU:s regler för datalagring och databehandling skulle också säkerställas.

Bild: Ecoonlines logotyp

Framgångsrikt samarbete med Orange Business och AWS

Orange Business har genom Orange Business Cloud varit leverantör av privat moln för EcoOnline under stora delar av den sistnämndes 20-åriga historia. EcoOnline såg tydligt fördelarna med att göra molnresan tillsammans med Orange Business, som både är en AWS MSP -partner och specialist på privata moln.

Koden för EcoOnlines VM-baserade applikation delades först upp i mindre komponenter – containers – med logisk sammanhållning med hjälp av AWS refactoring framework. För denna övergång till containerteknik valdes AWS Fargate. Medan VM teknik handlar om enstaka servrar, innebär containrar att paket rullas ut i tillräckligt många instanser. Lösningen använder AWS Aurora Serverless-databaser. I enlighet med EcoOnlines kravspecifikation skalas användning och kostnader upp och ner automatiskt, utan mänskligt ingripande.

För konfigurationen av alla AWS-komponenter har Orange Business använt HashiCorp Terraform. Orange Business bygger Terraform -kod (IaC – Infrastructure as Code) för tillhandahållande av infrastruktur. De många utmärkta IaC-modulerna från både HashiCorp Terraform-biblioteket och Orange Business egenutvecklade bibliotek har förenklat övergången från VMware till containermiljöer.

IaC används också för att implementera och hantera CI/CD genom AWS Pipelines. Från en vardag med traditionell teknik som kännetecknas av manuella ingrepp, innebär automatiseringen närmast en förenkling med ett knapptryck för utvecklarna. Automationen ger också säkra slutresultat – varje gång. EcoOnline kan därmed fokusera på applikationsutveckling istället för distribution och drift.

AWS CloudFront Content Distribution Network (CDN) avlastar containermiljön genom att distribuera statiskt innehåll.

Vid användning av ett publikt moln sker vanligtvis ett närmare samarbete mellan driftsteamet och utvecklare. Systemarkitekterna på EcoOnline hade ingen lust att bli driftanställda med arbetsuppgifter 24/7. Därför har Orange Business blivit en permanent del av EcoOnlines Developement and Operations organisation (DevOps) genom tjänsten Orange Business Platform Operations.

Orange Business tar också över hantering av säkerhetsinställningar och patchar. AI-baserade AWS GuardDuty och tredjepartsverktyg används för att upptäcka potentiella fel, sårbarheter och attackrisker. Säkerhetsarbetet är nu serviceorienterat istället för serverorienterat. Amazon ECR (Elastic Container Registry) identifierar eventuella säkerhetsutmaningar i kod som sammanställs i Docker-avbildning med AWS Pipeline.

Fördelarna

I AWS MSP -partner Orange Business har EcoOnline en partner med en leveransmodell och driftsmodell som täcker både publika moln och privata moln. EcoOnline har därför bara ett kundteam att ta itu med. Genom Orange Business Frontline Operations har företaget också tillgång till gemensam support, övervakning och incidenthantering dygnet runt, veckans alla dagar för båda driftsmiljöerna.

Med AWS-refaktoreringsmetodik går EcoOnline från VM-baserade applikationer till containerbaserade plattformar med AWS Fargate. Tillhandahållandet sker med IaC, som också hanterar den automatiska AWS Pipeline miljön för containerisering och distribution av ny kod. EcoOnlines utvecklingsteam (Dev) kan fortsätta att koncentrera sig på sina uppgifter och överlämna Operations (Ops) till Orange Business. Orange Business anställda är en central del av EcoOnlines DevOps -team.

Genom processen slutförde EcoOnline en viktig konsolidering av applikationer och infrastruktur. Övergången till en framtidsinriktad plattform innebär en markant förenkling och effektivisering. AWS molnplattform erbjuder också en mängd nya möjligheter för applikationer och affärsutveckling, inklusive maskininlärning (ML) och artificiell intelligens. Som AWS MSP-partner kommer Orange Business bidra till att dra nytta av detta.