Diffia effektiviserar hälso- och sjukvården med ny molnapplikation


Diffia AS är ett av Norges snabbast växande e-hälsoföretag med målet att förse vårdpersonal och patienter på landets sjukhus med moderna digitala tjänster.

Företaget designar lösningar tillsammans med läkare, sjuksköterskor, terapeuter, patienter och anhöriga – gärna ute på fältet genom användarcentrerad design och agila metoder.

Nimble-applikationen fungerar på alla digitala plattformar på och utanför sjukhuset. Applikationen är sömlöst integrerad med journalsystemet DIPS.

Nimble Clinic förenklar vårdpersonalens kommunikation och rapportering av patientinformation radikalt.

Nimble People gör det möjligt för patienter och vårdpersonal att kommunicera med meddelanden och formulär efter utskrivning från sjukhuset. Patienterna kan också skicka in egenregistrerade mätningar.

Hälso- och sjukvården har släpat efter tekniskt, vilket försvårar effektivisering och införandet av nya arbetssätt.

Till exempel sker ett omfattande informationsutbyte fortfarande på papper. Detta kan leda till sämre patientvård, mindre spårbarhet, risk för felkommunikation och mer tid som behöver läggas på administration istället för behandling.

Läs mer om Diffia

Förenklar kommunikation, journalföring och hälsobedömningar

Diffia har därför utvecklat Nimble-apparna ”Nimble Clinic” och ”Nimble People” för att öka effektiviteten och förbättra vardagen på sjukhuset. Apparna förenklar kommunikation, journalföring och inhämtning av viktig information.

Båda apparna har utvecklats i nära samarbete med vårdpersonal och patienter.

Nimble Clinic har till syfte att säkerställa optimal funktion och kommunikation mellan avdelningar, sjukhus och hälsoföretag. Appen tar hänsyn till skillnader i rutiner på olika avdelningar, sjukhus och hälsoföretag runt om i landet.

Nimble People för patienter gör det enklare att både skicka och ta emot meddelanden och formulär. Patienterna kan även skicka in sina egenregistrerade mätningar för bedömning av kvalificerad vårdpersonal.

Sjukhuspartner, sekretess och regelefterlevnad

När apparna för den norska hälso- och sjukvårdssektorn skulle utvecklas måste en rad hänsyn tas. Bland annat har Sykehuspartner HF en nyckelroll som förvaltare av datasystem mot olika hälsoföretag. Nimble-apparna måste kunna kommunicera säkert och tryggt med dessa system.

Dessutom är säkerheten kopplad till patientuppgifter helt central. Det finns få saker som är känsligare än information som rör individers hälsa. Hälso- och sjukvården har därför tagit fram sin egen Norm för informationssäkerhet och sekretess i hälso- och sjukvårdssektorn (”Normen”). IT-system som inkluderar Nimble måste uppfylla kraven i denna norm.

Regelefterlevnad är centralt i alla lösningar som behandlar känsliga personuppgifter i allmänhet och känslig patientinformation i synnerhet.

Välja rätt moln

Som ett resultat av alla krav har Diffia haft ett tydligt fokus på säkerhetstriangeln CIA (Confidentiality, Integrity and Availability). Företaget gjorde på ett tidigt stadium en bedömning av om appen skulle vara on-prem-placerad kontra placering i ett publikt moln.

”Ett av de största hindren för on-prem-infrastruktur är att snabbt kunna göra ändringar. Frågan var om vi skulle leverera alla tjänster från Sykehuspartners on prem-servrar med det beroende av deras resurser och kapacitet som detta innebär vid varje uppdatering, eller välja molnet, där vi kan göra ändringar löpande.”

”Vi valde molnlösningen. Det var också Sykehuspartner intresserade av”
– säger Vetle Slagsvold Støre, Chief Strategy Officer på Diffia, som närmar sig 20 anställda. 

Nästa utmaning var om företaget skulle etablera en egen molninfrastruktur, dvs. ett privat moln på egna servrar. Att föreslå detta för sjukhusen och Sykehuspartner utöver att införa en ny molnapplikation skulle ha blivit för mycket, tror den seniora utvecklaren Øyvind Kvangardsnes.

”I alla projekt anser vi att det inte lämpligt att införa fler riskfaktorer än nödvändigt”
– säger Kvangardsnes. 

Avgörande val av molntjänst

Hälsoföretagen har varit tydliga med att de vill att lagring och behandling av data ska ske på norsk mark. Därför gjorde Diffia bedömningen att de stora leverantörerna av publika molntjänster inte var aktuella.

Domen mot Facebook i ett mål som väcktes av den österrikiske integritetsaktivisten Max Schrems (”Schrems II”) i Europadomstolen har ytterligare aktualiserat skyddet av personuppgifter. Det finns många bra verktyg i molnet, men de kan tyvärr inte användas eftersom det inte går att få några garantier att de inte kommer att göras tillgängliga för amerikanska myndigheter, vilket skapar en konflikt med sekretesskraven som anges i Normen.

”Om man skulle välja fel molnleverantör kan det faktiskt få ödesdigra konsekvenser”
– säger Slagsvold Støre. 

Lösningen blev att välja en ny molnpartner som kunde leverera en on-prem-lösning i Norge och som kunde ge råd och bistå dem under resans gång.

Valet föll på Orange Business

Orange Business, med sitt Orange Business Cloud, är en trygg partner med fullständig kontroll över var och hur data behandlas. Orange Business har dessutom personal som är lättillgänglig i Norge och som kan svara på frågor om molnteknik, säkerhet och compliance

Kvangardsnes är också nöjd med Orange Business spetskompetens inom publika moln. Partnerns stora, internationella nätverk, inklusive moderbolaget Orange, ger ekonomisk trygghet och tillgång till ytterligare specialistkunskaper vid behov.

”Orange Business tillför spetskompetens som vi annars skulle ha behövt rekrytera själva eftersom vi skulle sätta upp en egen infrastruktur eller försöka hitta en väg i det publika molnet”
– säger han. 

Orange Business är ett erkänt namn i hälso- och sjukvårdssektorn och har redan välfungerande interaktion med flera system som drivs av Sykehuspartner.

”Att välja moln med Orange Business som plattformsansvarig känns tryggt för kunderna och för oss”
– säger Slagsvold Støre. 

Kommer att effektivisera hälso- och sjukvården i Norge ytterligare

I slutet av 2021 kunde Diffia signera ett avtal som garanterar ännu smidigare databehandling och patientvård på Sykehuset Østfold. Avtalet ger Diffia möjlighet att leverera till övriga sjukhus i Helse Sør-Øst via en gemensam plattform.

Företaget fokuserar främst på den norska marknaden, men ser även en potential att på sikt kunna erbjuda produkten internationellt.

”Först vill vi växa i Norge. Vår hälso- och sjukvårdssektor ligger långt framme när det gäller teknik. Om vi lyckas här, ökar även exportmöjligheterna”
– säger Slagsvold Støre. 

Så levererar Diffia säkra IT-lösningar till hälso- och sjukvården

Diffia har sitt kärnområde inom användarvänliga lösningar för hälso- och sjukvårdssektorn. Företaget vill fokusera på detta snarare än på IT-drift – inklusive säkerhet och compliance.

För att säkerställa en hög innovationstakt har företaget valt molnsystem som plattform. Offentlig sektorn och hälso- och sjukvården vill haka på denna trend.

Det privata molnet Orange Business Cloud ger Diffia en trygghet genom vetskapen att kraven på IT-säkerheten och compliance följs.

Diffia vill hålla olika möjligheter öppna för framtiden. Partnern Orange Business har kompetens som täcker in de flesta av framtida, tekniska val.

Diffia arbetar nära användarna och uppdateringar appen varannan vecka.

”Vårdpersonalen och sjukhusen gillar vår app. IT-personalen i sektorn gillar valet av Orange Business och Orange Business Cloud, som de känner till sedan tidigare. Risken blir mindre för alla”
– säger Vetle Slagsvold Støre och Øyvind Kvangardsnes på Diffia.