Destination Gotland


Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver de färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller fram till 31 januari 2017.

Destination Gotlands färjetrafik är ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss, bestående av fyra snabbgående fartyg. Årligen transporteras cirka 1,6 miljoner passagerare, 480 000 personbilar och 714 000 längdmeter gods. Under sommarsäsongen kör de upp till 18 turer per dygn. Destination Gotland har ca 400 årsanställda och huvudkontoret i Visby.

Läs mer: http://www.destinationgotland.se/sv/om-oss/om-oss/destination-gotland-ab

Utmaning

  • Under högsäsong är det helt avgörande att bokningssystemen fungerar, i och med att färjtrafiken påverkar hela Gotland och alla som bor där.
  • Behövde expertis och erfarenhet av hur man hanterar och driftar bokningssystem.

Lösning

– Den tekniska lösningen är baserad på både fysisk hårdvara och virtuella servrar i Orange Business Services molntjänst. Detta ger Destination Gotland en kombination av garanterad kapacitet och flexibilitet att snabbt skala vid behov av mer prestanda. Miljön är byggd för att hantera både hemsidan www.destinationgotland.se samt det bokningssystem som används för att belägga fartygen med passagerare och last. För att nå bästa möjliga lösning används såväl Windows- som Linuxbaserade system i kombination. Vi är väldigt glada att ha fått detta förtroende, säger Sara Murby Forste, Country Manager & SVP Marketing, Orange Business Services.

Implementeringen har varit igång sedan mars 2014. Kontraktet sträcker sig i första hand till år 2017. Leverans sker i samarbete med Softronic (utveckling), Hogia Ferry Systems (bokningssystemet Bookit) och Orange Business Services (drift), med en väl definierad samarbets- och ansvarsmatris för att erhålla driftsäkerhet 24/7 till Destination Gotland.

– Destination Gotland bedriver åretrunt-trafik och är en integrerad del av Gotland. Vi bidrar genom vårt trafiksystem till att Gotland ska vara en väl fungerande plats att bo, besöka och bedriva näringsverksamhet på. Tillgängligheten via vår hemsida är oerhört viktig och har i förlängningen påverkan på hela Gotland. Vi kände direkt att detta är ett ansvar vi tryggt kan lägga på Orange Business Services, säger Iain Robertson, System och IT-Chef, Destination Gotland.

PayEx, som ett finansiellt företag, är skyldigt att följa en uppsättning mycket strikta regler som definieras av varje tillsynsmyndighet i varje verksamhetsland, dessa konventionella regler har inte förändrats lika snabbt som tekniken. PayEx hade inga tidigare produktionsmiljöer i molnet och ville börja sin molnresa genom att implementera sina betalterminaler till en ny plattform.

Orange Business Services var tvungen att hitta en lösning som kunde skapa förtroende och lojalitet och som kunde säkerställa att PayEx hade alla styrrutiner under kontroll.