Därför är AWS molntjänster en viktig plattform för kommunikationshuset Involve


Med ökad volym och alltmer avancerade, operativa och dagliga leveranser har AWS-miljön blivit ett nyckelelement i Involves verksamhet. Trovärdigheten som plattformen ger är också viktig i marknadsföringen av företagets tjänster till nya kunder.

Involves kompetensområden omfattar kommunikation, reklam, design, PR, sociala medier, innehållsmarknadsföring, profileringsartiklar, grafiska tjänster och digitala tjänster. Den norska, familjeägda byrån med 44 anställda ingår i Nordic PR Partners och Havas, som är bland världens största annonsnätverk. Involve själv leder internationella utvecklarmiljöer i större projekt som kräver 360 expertis inom kommunikation, och servar allt från medelstora företag till kunder som verkar i många länder. Øyvind Nedrelid, som är chef för kommunikationshuset, var själv med i valet av Orange Business som partner. Han konstaterar att ”kommunikationstjänster och drift av de digitala lösningar vi levererar i de sammanhangen ska fungera sömlöst på alla nivåer. Med Orange Business som partner kan vi tillsammans leverera en produkt som säkerställer en optimal leverans och en bra användarupplevelse för våra kunders kunder.”

Utmaningen

Efter två års användning såg Involve ett behov av att ta utvecklingsmiljön (dev/utveckling) och säkerhet och drift (ops/drift) ett steg längre. Från webbutveckling hade verksamheten gått i riktning mot en allt mer omfattande design och utveckling av verksamhetskritiska molnlösningar. Belastningen och sårbarheten var särskilt hög på kvällar och helger. För att hantera detta var Involve tvungen att antingen bemanna upp den operativa kompetensen internt eller söka externa partnerskap.

Involve ville också förenkla verksamhetssituationen och underlätta bättre samverkan mellan utvecklingsresurser i Norge och utomlands. Bolaget såg också ett behov av större skalbarhet, stärkt kvalitetskontroll, säkerhet, extern 24/7 bevakning samt beredskap och optimering av kostnadsstruktur.

Varför Amazon Web Services och Orange Business

Molnleverantören Amazon Web Services täcker ett brett spektrum av behov. Involve ville ha en erfaren partner som kunde bidra till ett optimalt tjänsteupplägg och stötta företaget under hela molnresan. Involve sökte en partner med certifiering som AWS Managed Service Partner, gedigna kundreferenser och expertis långt utöver deras egen. Behovet gällde befintliga kundlösningar, men företaget ville även sälja till små och stora kunder med en trovärdig molnplattform som en del av erbjudandet.

Inledningsvis sökte Involve en partner som kunde ansvara för 24/7 övervakning och drift. Detta täcks av tjänstekoncepten Guided Operations och Frontline Operations på Orange Business. Orange Business föreslog dock att starta samarbetet med en analys inom tjänstekategorin Orange Business Advisory Services.

Analysen omfattade Involves befintliga AWS-arkitektur, servicebehov, säkerhet och kostnadsnivå.

Involve fick vad företaget ville ha. De gick från en bra AWS-setup till en ”best practice”-baserad lösning. Garanterad drifttid med full redundans, GDPR-compliance och prestandaförbättringar är viktiga nyckelord när ändringarna ska beskrivas. Tjänster som AWS ECS Fargate (containerhosting) och Amazon Aurora Serverless (databas) blev nyckelelement. Supportfunktionaliteten inkluderar filtjänsterna AWS S3 och AWS EFS. Amazon CloudFront tillhandahåller CDN (Content Delivery Network) med låg svarstid för användare oavsett var i världen de befinner sig.

Orange Business understödde också en DevOps-miljö med en strömlinjeformad värdekedja, som håller samman uppgifter och team i olika länder. I uppdraget ingår byggnation, utrullning, övervakning, logghantering och förstärkt förändringsimplementering. Orange Business bidrog även med anpassningen av applikationer för den nya DevOps-plattformen.

Fördelarna

Orange Business har använt erfarenheten från flera års arbete med AWS molntjänster. Ramverket är byggt med standardiserade Terraform-baserade IaC-moduler (Infrastructure as Code). AWS-tjänster och användarkontohantering av kontrolleras av skriven kod i den högkapacitetslösning som Involve ville ha. Som alla Orange Business kunder kunde Involve dra nytta av ett stort kodlager som snabbt och billigt kunde anpassas till nya uppgifter.

Involve har fått en stabil driftlösning i enlighet med sitt mål om minimal operationell komplexitet och ökad säkerhet. Lösningen är byggd med full transparens. Involve har alltså full överblick och kan till och med gå in och göra justeringar. DevOps-miljön möjliggör implementering och återställningsmöjligheter under dagen utan driftstörningar. Övervakning görs med Datadog och andra verktyg som hjälper utvecklare att analysera och förbättra applikationsprocesser.