Bankens utvecklare releasar med ett klick


I takt med att internetbanken Nordax växt och blivit allt mer digital har kraven på effektiva it-processer ökat. Tack vare en automatiserad releaseprocess kan banken i dag utveckla nya smarta funktioner i en rasande fart och spara både tid och pengar.

”All produktionssättning av ny kod skedde manuellt. IT-avdelningen hade inbokade tider för produktionssättning varje onsdag och det var mycket spring fram och tillbaka mellan olika avdelningar. Gick något fel fick vi börja om och göra nytt försök veckan därpå. Det var väldigt resurs- och tidskrävande”

Säger Daniel Junström som är releasemanager på Nordax Bank

Bort från manuella processer

I samband med lanseringen av internetbanken ville banken också effektivisera processen för nya releaser. Orange Business tog då över delar av driftsansvaret från bankens infrastrukturavdelning. Men trots att det på många sätt underlättade var det fortfarande väldigt krångligt att få ut nya releaser.

”Allt sköttes fortfarande manuellt, vi behövde stänga ner sajten vid större releaser och fanns det buggar behövde vi ta in resurser både från Orange Business och internt, vilket blev både stressig, väldigt omständligt och inte speciellt kostnadseffektivt”, säger Daniel.

Automatiserad releaseprocess

Det var i detta skede som frågan väcktes om att göra en mer effektiv automatiserad releaseprocess. I samband med detta föreslog Orange Business ett releaseverktyg som hette Octopus Deploy som Nordax testade och föll för.

”Orange Business hjälpte oss komma igång med verktyget och så fort vi kände att det uppfyllde alla våra krav, processer och rutiner började vi att releasa nya versioner. Sedan två år tillbaka sker alla releaser automatisk utan hjälp av någon extern part. Orange Business hjälper fortfarande till med det de är bäst på – att vara en proaktiv driftleverantör som säkerställer en stabil och säker IT-miljö där vi kan se till att utnyttja tekniken på smartaste möjliga sätt både på kort och lång sikt”, säger Daniel.

Skillnaden är milsvid med automatiserade releaser

Skillnaden mot hur releaser sker i dag mot hur det skedde innan är milsvid. I dag sker alla releaser med ett enkelt knapptryck. Utvecklarna kan releasa när som helst, när de vill, och det som förut tog timmar tar i dag bara några minuter i anspråk. Kunderna märker inte längre av stora uppdateringar, vilket är en stor fördel. Allt detta har gett organisationen en ökad produktivitet och Nordax har växt så det knakar. I dag arbetar ett 40-tal utvecklare på Nordax och releasar nya versioner i rasande fart.

”Vår filosofi är ”Roll forward” i stället för ”Roll back”, vilket innebär att allt finns i ett minne som håller ordning på vilka versioner som går ut. Fungerar inte den nya versionen som vi vill kan vill lätt få ut en ny version, även om det inte händer så ofta”. Daniel fortsätter:

”Hellre ”Ship and fix” vilket innebär att det är bättre att få ut en ny release och sedan fixa till eventuella buggar, än att vänta med release för att fixa upptäckta icke kritiska fel. Med tanke på hur smidigt det är med ett sådant här releaseverktyg är det lätt att fixa småsaker. Effekten av allt detta sammantaget gör att det i dag blir färre fel, vi spar mycket tid och organisationen stressar mindre”, säger Daniel.

Snabba releaser a och o

Enligt Daniel har det hänt mycket i branschen de senaste åren. Tempot är högre i dag än för några år sedan och ledtiderna kortare. Dessutom dyker många nya aktörer upp inom Fintech och då gäller det att hela tiden vara på tårna.

”Att kunna göra releaser så här enkelt är oerhört viktigt för vår verksamhet. Det är ovärderligt och helt enkelt en förutsättning för hela vår verksamhet att kunna hålla ett högt tempo.”

Nästa steg är att göra processen ännu smidigare och inom kort tror Daniel att den operativa delen av hans roll som release manager kommer att försvinn.

”Utvecklarna kommer inte längre vara beroende av mig som mellanhand. De kommer själva kunna releasa precis när det passar dem. Det är värt väldigt mycket”, säger Daniel.


Vad har du för tips till organisationer som är nyfikna på att testa ett releaseverktyg:

”Var inte rädd för att testa, pröva ett verktyg, fungerar inte det – hitta ett annat. Du måste också vara beredd på att investera tid i början och bygga en process kring det nya systemet – men det är värt det alla gånger. I slutändan kommer du spara både tid och pengar. Ett tips är att hitta en service provider som kan verktyget och som kan hjälpa er att komma igång.”

”Tack vare samarbetet med Orange Business skapar vi förutsättningar för att fortsätta ligga i framkant inom detta område, medan Orange Business hjälper oss med det de är bäst på – att vara en proaktiv driftleverantör som säkerställer en stabil och säker IT-miljö där vi kan se till att utnyttja tekniken på smartaste möjliga sätt både kort- och långsiktigt” avslutar Daniel.

Många fördelar med ett releaseverktyg:

Det finns många fördelar med ett releaseverktyg – här är fem av dem:

 1. Utvecklarna kan släppa nya releaser när de vill – utan att vara beroende av andra.
 2. Lättare att rätta till småfel efter en release – ”ship and fix”.
 3. Lättare att följa upp hela kedjan med releaser.
 4. Lättare att ta ut statistik – stöd för beslutsfattande och ledning.
 5. Effektivare organisation med mindre stress – hållbar arbetsmiljö

Om Nordax

Nordax är en ledande nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till cirka 185 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax har cirka 200 anställda och genom deras centraliserade affärsmodell bedrivs hela verksamheten från kontoret i Stockholm. Från januari 2019 är Svensk Hypotekspension en del av Nordaxkoncernen.

”Allt sköttes fortfarande manuellt, vi behövde stänga ner sajten vid större releaser och fanns det buggar behövde vi ta in resurser både från Orange Business och internt, vilket blev både stressig, väldigt omständligt och inte speciellt kostnadseffektivt”, säger Daniel.

Om Daniel Junström

Daniel Junström har jobbat på Nordax sedan 2015 och har varit release manager sedan 2017. Han brinner för att effektivisera IT-processer som att gör det enklare och smidigare för banken att utveckla nya digitala tjänster. Allt i syfte att förbättra kundupplevelsen både internt och externt.

”Orange Business hjälpte oss komma igång med verktyget och så fort vi kände att det uppfyllde alla våra krav, processer och rutiner började vi att releasa nya versioner. Sedan två år tillbaka sker alla releaser automatisk utan hjälp av någon extern part. Orange Business hjälper fortfarande till med det de är bäst på – att vara en proaktiv driftleverantör som säkerställer en stabil och säker IT-miljö där vi kan se till att utnyttja tekniken på smartaste möjliga sätt både på kort och lång sikt”, säger Daniel.

Steg 1 – Analys

Vår cloud workshop är det första steget på din molnresa. Genom korta och effektiva workshops hjälper Orange Business arkitekter dig att planera och analysera flytten av era system till molne

På grund av vår flexibla moln-operationsmodell deltar vi tidigt i utvecklingsfasen med vår operativa expertis och bästa praxis, så att du snabbt kan gå vidare till produktionen när din ansökan är klar.

Förutse

Vi kommer att beskriva dina affärsmål och hur molntekniken kan hjälpa till.

Utvärdera

En utvärdering av din befintliga portfölj av arbetsbelastning, politik och styrning.

Översikt

Vi identifierar vilken molnarkitektur, styrning, politik och service som passar dina företagsbehov.

Design

Milstolpar och delmål, vi ger råd om vilka PoC’s som ska genomföras för att minska risken och vilka operativa modeller som ska antas.


Steg 2 – Bygg

Under detta andra steg på molnresan kan ditt företag lita på våra arkitekter med:

 • Hantering av molninfrastruktur och affärskritiska applikationer 24/7
 • Optimering och säkring av nya funktioner
 • Anpassad till både traditionella operativa modeller och Flexible DevOps Model, beroende på dina krav

Consulting

Vi ger dig råd om ny teknik och förser dig med vår operativa expertis och, beroende på partnerskapsmodellen, kompletterar ditt befintliga DevOps-team.

Genomförande

PoC:s, testning, byggapplikationer.

Enkel övergång

Vi hjälper dig att övergå till hardcore-produktion.

DevOps hotel

Utveckling, drift och skalningstillämpningar i en molnmiljö.


Steg 3 – Kör

För att komplettera lösningen av offentliga molnmodeller hjälper Orange Business driftteam dig att driva plattform för offentlig eller hybrid infrastruktur för affärskritiska arbetsbelastningar som kan anslutas till traditionell IT:

Guidad drift

 • Styrbart Cloud-DevOps samarbete
 • Operationsvägledning för molntjänst för kundproduktionsmiljöer:
 • Serviceanvändning/kostnadseffektivitet
 • Användbarhet
 • Förutsägbarhet
 • Skalbarhet
 • Säkerhet

Frontline operations

Avancerad övervakning och incidenthantering av dina tjänster:

 • 24/7/365 operationscenter – dvs incidenter
 • Infrastrukturövervakning och incidenthantering
 • Larm registrerade som incidenter och spårat i servicehanteringssystem
 • Kundens frontlinje ombord på workshops

Platforms drift

Vi bygger molninfrastruktur, hjälper dig ombord med applikationer, data och användare och ställer in (och driver) din lösning för den dagliga verksamheten:

 • Cloud fondation
 • Cloud övervakning och incidenthantering
 • Serviceleveranshantering