Aktivera global digital hälsovård med lokal leverantör


Utmaningar

Säker hantering av känslig data

CheckWare distribuerar kvalitetssäkrade mentala hälsotester, PROM (verktyg för patientrapporterade resultat) kartläggning. samt validerade intervjuformulär som används i alla delar av hälsosektorn. Som de flesta företag inom hälsoindustrin hanterar CheckWare data som är privata och mycket känsliga.

CheckWare behövde en europeisk, lokal leverantör som kunde garantera att deras tjänster kommer från Sverige och garanterar också att uppgifterna förblir inom de svenska gränserna. Detta berodde inte bara på krav från slutkunden utan också för att säkerställa att CheckWare arbetar med en partner som är kompatibel.

Smart hälsa – helt enkelt

CheckWare erbjuder en komplett uppsättning digitala utvärderingar som hjälper till att öka kvaliteten på behandlingen och frigöra kliniska resurser.
De digitala kliniska bedömningarna kan användas i alla vårdvägar. Med ett integrerat arbetsflödesverktyg / motor kan sjukhus och kliniker besluta vem som ska svara på vilken bedömning, i vilken ordning och vid vilken tid som passar dem bäst.

Oavsett var patienterna befinner sig kan CheckWare leverera en individuell poängrapport med hälsouppdateringar till kliniker. Kliniker kommer att få omedelbar tillgång till kliniska rapporter som ger aktuell hälsostatus och förändras över tiden.

– CheckWare kallar detta, digital patientinvolvering.

Fördelar med Orange Business som leverantör

Orange Business har redan levererat hälsojournaler och PDPR-data på Inera-plattformen. Orange Business var det perfekta valet då kunskap om efterlevnad och erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor (Inera) redan fanns.

CheckWare AS, som är ett norskt företag som vill expandera till den svenska marknaden, behövde en svensk leverantör med djup insikt i att leverera tjänster till svensk sjukvård.

CheckWare presenterar sina tjänster via Sjunet, som är ett exklusivt nätverk för svensk vård. Eftersom Orange Business levererar Managed Services till Inera var valet att komma till Orange Business enkelt för dem. Orange Business tillhandahåller CheckWare både djup kunskap för att ansluta till Sjunet och många års erfarenhet av att leverera tjänster till Inera. Orange Business kopplade också samman CheckWare med WestCode Solution AB, även dem med djupgående kunskaper om svensk vård. En perfekt matchning helt enkelt!

Smart hälsa – helt enkelt

CheckWare är ett internationellt mjukvaruföretag som har tagit en ledande position inom digital patientinvolvering.

Checkware har som verksamhetsområde att stötta vården med digitalisering för patienter och dess tjänsteanvändare.

CheckWare erbjuder digitala lösningar av hög professionell expertis och kvalitet för digitala utvärderingar, fjärrövervakning av patienter och behandlingsprogram online.

Visionen är att patienter över hela världen kommer att få bättre vård och förbättrade hälsoresultat genom digitala vårdtjänster.