Kubernetes

Kubernetes är ett open source-system som automatiserar distribution, skalning och drift av container applikationer. Ett samarbete med Orange Business om Kubernetes innebär att du kan eliminera många manuella processer.

Automatisera containerbaserade applikationer med Kubernetes

Modernt byggda applikationer består alltmer av containrar. Kubernetes, även kallat K8s, grupperar dessa containrar – som tillsammans utgör en applikation – i enheter som enkelt kan hanteras. Systemet samverkar med olika verktyg som används för att rulla ut, distribuera och köra containrar, såsom CRI-O, containerd och Docker. Det gör att du snabbare kan bygga, leverera och skala containerbaserade appar, och det är mångsidigt, så att du kan dra nytta av privat, hybrid eller publik molninfrastruktur.

Orange Business samarbetar med kunderna för att ta reda på exakt vad de behöver. Vi erbjuder skräddarsydda Kubernetes-lösningar som omfattar allt från rådgivning till total hantering av tjänster.

Detta kommer att bidra till

 • Ökad effektivitet
 • Ökad produktivitet
 • Minskade kostnader

Kubernetes-funktioner

 • Automatisk distribution och rollback
 • Service discovery och lastbalansering
 • Orkestrering av lagring
 • Konfigurationshantering och administration av känslig information
 • Automatisk “bin packing”
 • Batchkörning
 • IPv4/IPv6 dual-stack
 • Horisontell skalning
 • Self-healing
 • Bra möjligheter till utökning