Event

Varför behövs du i ett digitalt samhälle?

Det är frågan som Sara Murby Forste, Orange Business Services, Cloud division ställer under sin presentation på Radar Summit Stockholm den 10 november 2022. Som…